Biedrības kopsapulcē ievēlēta jauna padome

2022.gada 3.martā, “Pakalniešos”, Stradu pagastā norisinājās biedrības “SATEKA” biedru kopsapulce.
Kopsapulcē tika:
  • apstiprināts 2021. gada pārskats;
  • pārvēlēta biedrības Padome uz pieciem gadiem un biedrības revidents;
  • sniegta informācija par paveikto 2021.gadā un plānotajām aktivitātēm 2022.gadā;
  • sniegta informācija par SVVA stratēģijas ieviešanas gaitu 2021.gadā un plānotajām kārtām 2022.gadā.
Turpmāk  biedrības “SATEKA” Padome darbosies šādā sastāvā – Aija Kalēja, Inga Lapse, Dace Pajate, Valerijs Gadbulļins, Aiva Rēdere , Zane Pūcīte un padomes priekšēdētāja  Aija Supe 
 
Paldies biedriem par piedalīšanos kopsapulcē un SIA “Pakalnieši” par viesmīlīgajām telpām!