Lejasciemā ražos polikarbonāta siltumnīcas

SIA Marwex, realizējot projektu Nr. 20-07-AL05-A019.2103-000006 “Polikarbonāta siltumnīcu un citu metāla konstrukciju ražošanu Lejasciema pagastā”, ir  attīstījis jaunu produktu/pakalpojumu pieejamību. Projekta īstenošanas laikā uzņēmums ir iegādājies pamatlīdzekļus: metināšanas pusautomāta iekārtu, cauruļu lokāmo iekārtu, metāla lentzāģi un instrumentus.

Iegādātais inventārs nodrošina pilnu metāla konstrukciju ražošanas procesu, bet ar profesionālajiem instrumentiem piedāvāt preces montāžu.

Projekta Nr. 20-07-AL05-A019.2103-000006 “Polikarbonāta siltumnīcu un citu metāla konstrukciju ražošanu Lejasciema pagastā” kopējās izmaksas ir 19791,51 EUR, kur projekta attiecināmās izmaksas ir 16356,62 EUR, no kuriem 11449,64 ir projekta plānotā publiskā finansējuma summa. Projekta līdzfinansējuma daļas ieguldījums, kā arī visi izdevumi, kas sākotnējā projekta plānošanas gaitā tika konstatēti, ir  segti no uzņēmuma finanšu līdzekļiem.

Uz doto brīdi, ņemot vērā COVID-19 izraisītās sekas, kas ietekmē atbilstošu izejmateriālu piegādi, ražošanas process ir apturēts.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros.