Turpinās darbs pie Latvijas armijas Litenes nometnes vietas attīstības

Gulbenes novada pašvaldība turpina strādāt pie Latvijas armijas Litenes vasaras nometnes vietas attīstības. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija ir konceptuāli atbalstījusi ideju par Litenes nometnes informatīvo materiālu izstrādi, kā arī lēmusi piešķirt finansējumu Litenes nometnes vietas attīstībai.

2022. gadā teritorijā plānots atjaunināt pašreizējos informācijas stendus, uzstādīt jaunus, kā arī papildināt tos ar audio gidu. Paralēli teritorijas papildināšanai ar jaunu informatīvo materiālu, Pašvaldība strādā pie idejas par barakas izveidi attīstīšanu un virzīšanu.

Atgādināt, ka 2020.gadā Latvijas armijas Litenes vasaras nometnes vietā tika īstenots projekts “Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošana” Nr. 19-07-AL05- A019.2202-000002, kura ietvaros tika izveidots karoga masts ar skatu platformu, labiekārtota ugunskura vieta, uzstādīti informatīvi stendi.

Monika Prokofjeva,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas vecākā projektu vadītāja