LEADER projektā izveido pārvietojamās pirts pakalpojumu

Pašnodarbinātā Evita Taurene ir realizējusi LEADER projektu Nr. 21-07-AL05-A019.2103-000009 „Pārvietojamās pirts pakalpojumu attīstīšana Gulbenes novadā”.

Projekts tika īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros.

Projekta mērķis ir attīstīt vienu no veselīgās atpūtas veidiem (pēršanos tvaika pirtī), nodrošināt inovatīva, kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu un pieejamību, tādējādi uzlabojot un dažādojot atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas Gulbenes novadā.

Īstenojot projektu, tika iegādāta pārvietojamā pirts uz piekabes. Pirts ir mobila un to ir iespējams nogādāt gandrīz jebkurā vietā. Pirts priekštelpu ir iespējams pārvērst par nelielu istabiņu. Mēbeles ir transformējamas, kuras var pārveidot par gultasvietu divām personām vai ģimenei ar mazu bērniņu. Pirtij piemīt daudz pozitīvu īpašību, gan lai uzlabotu veselību, gan lai baudītu dabas ainavu skaistumu, jo – veselā miesā mājo vesels gars! Realizētais projekts veicinās konkurētspēju un papildina jau esošā pakalpojuma klāstu.

Projekta Nr. 21-07-AL05-A019.2103-000009 „Pārvietojamās pirts pakalpojumu attīstīšana Gulbenes novadā” attiecināmās izmaksas ir 12015.30 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums ir 8410.71 EUR un privātā finansējuma daļa 3604.59 EUR

Informāciju sagatavoja: Evita Taurene