SIA “Tree solutions Latvia”  paplašina sniegto pakalpojumu klāstu – iegādājas zaru šķeldotāju

SIA “Tree solutions Latvia”, realizējot  LEADER projektu nr. 21-07-AL05-A019.2103-000008 ‘’ Mobils zaru šķeldotājs arboristu darba efektivitātes kāpināšanai’’, ir iegādājies zaru šķeldotāju ar mērķi paplašināt  SIA “Tree solutions Latvia” sniegto pakalpojumu klāstu, paaugstinot darba apjomu un konkurētspēju, kā arī apgrozījumu, tādejādi sekmējot vietējā reģiona darba tirgu.

Arboristu darbā rodas dažādi blakusprodukti – zari, koksne, skaidas, kuru utilizācija sadārdzina un samazina dienā veicamā darba apjomu. Zaru un koksnes šķeldotājs, arborista darbā radušos blakusproduktus, spētu pārvērst otreiz izmantojamā materiālā, kas neaizņemtu tik daudz vietas un samazinātu utilizācijas laiku, palielinot darba efektivitāti.  SKATĪT VIDEO

Projekta attiecināmās izmaksas ir 22 533,96 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums ir 15 773,77 EUR un privātais finansējums 6 760,19 EUR.

Projekts tika īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros saskaņā ar biedrības “SATEKA” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai (2015.- 2020.).

Informāciju sagatavoju SIA “Tree solutions Latvia” valdes loceklis, arborists Reinholds Stūriška