SIA “TĀLAVA” modernizē sidra ražošanas procesu

Realizējot LEADER projektu Nr.21-07-AL05-A019.2103-000018 “Sidra ražošanas procesu modernizācija”, SIA “TĀLAVA” iegādājās etiķēšanas iekārtu ar marķētāju un degvielas tvertni ar mērķi veikt sidra ražošanas procesa modernizāciju un optimizāciju, līdz ar to palielinot uzņēmuma ražošanas jaudu, apgrozījumu un konkurētspēju.

Pēc iekārtu iegādes un uzstādīšanas būs nodrošināta pilnvērtīga sidra pildīšana alumīnija skārdenēs, kāpinot ražošanas jaudas un apgūstot papildu tirgus daļu, piedāvājot inovatīvu un Latvijas tirgū vēl neesošu produktu – dabīgi radītu ābolu sidru alumīnija skārdenēs. Šobrīd uzņēmumā tiek ražots ābolu sidrs – viegls alkoholisks dzēriens, kas veidots no 100% dabīgas, pašu spiestas un fermentētas ābolu sulas. Izejvielu iegādē uzņēmums cieši sadarbojas ar novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem – rudens sezonā iegādājas ābolus sulas spiešanai.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 20 000,00 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums ir 14 000,00 EUR un privātais finansējums 6 000,00 EUR.

Projekts tika īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam un pārejas periodam 2021.-2022.gadam.

Informāciju sagatavoja:
Arnis Sprudzāns
SIA “TĀLAVA” (iepriekš SIA “Tālavas sidrs”) valdes priekšsēdētājs