Projekta ietvaros uzsāk jauna pakalpojuma sniegšanu

Sauna in Woods atrodas Litenes pagastā un sniedz pārvietojamas pirts un kubla nomas pakalpojumus. Uzsākot uzņēmējdarbību un realizējot projektu Nr. 21-07-AL05-A019.2103-000011 “Tūrisma pakalpojumu dažādošana Gulbenes novadā” tika iegādāta pārvietojama pirts un kubls uz vienas platformas, benzīna ģenerators, sūknis (ūdens uzpildei kublā), šļūtene ar ratiņiem (ūdens uzpildei kublā) un ar akumulatoru darbināms skaļrunis. Attiecīgi Gulbenes novadā tika radīts jauns atpūtas un veselīga dzīvesveida pakalpojums. Sīkāku informāciju par pieejamo pakalpojumu klāstu un nomas cenām var atrast sociālo tīklu Facebook (https://www.facebook.com/SaunainWoods) un Instagram (https://www.instagram.com/sauna_in_woods/)  platformās.

Projekta Nr. 21-07-AL05-A019.2103-000011 “Tūrisma pakalpojumu dažādošana Gulbenes novadā” kopējās attiecināmās izmaksas – EUR 11 216,90, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums – EUR 7851,84,  privātais līdzfinansējums – EUR 3365,06.

Projekts īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:

Saimnieciskās darbības veicējs Ivo Ezergailis