Projektā papildina viesu nama DEPO aprīkojumu

“2022. gada sākumā tika atbalstīts SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” iesniegtais LEADER projekta pieteikums Nr. 2021/AL05/10/A019.21.03/2 “Gulbenes viesu nama “DEPO” aprīkojuma un datortehnikas iegāde”, kurš tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīva” ietvaros.

Šis projekts ir turpinājums 2021. gadā īstenotajam Gulbenes viesu nama “Depo” uzlabošanas projektam un tā rezultātā izremontās viesu nama telpas ir aprīkotas ar mēbelēm un sadzīves tehniku, kā arī datortehniku, kura tiek izmantota viesu nama darbības nodrošināšanas un publicitātes vajadzībām. Projekta ietvaros viesu namā ierīkota jauna ugunsdrošības uzraudzības sistēmu, kā arī uzstādīta publiski pieejamu elektroauto uzlādes iekārta ar atbilstošu programmatūru, tādējādi papildinot viesu nama pakalpojumu klāstu un veicinot ES klimata neitralitātes mērķu sasniegšanu. Elektroauto uzlādi var veikt izmantojot aplikāciju jeb lietotni “Elektrum Drive”.

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS GAITĀ NOPIRKTS, SAMONTĒTS UN VIESU NAMĀ «DEPO» UZSTĀDĪTS SEKOJOŠS JAUNS APRĪKOJUMS:
o Datortehnika viesu nama darbības nodrošināšanai un publicitātes materiālu gatavošanai;
o Gaismekļi (griestu lampas un naktslampiņas);
o Logu žalūzijas;
o Guļamtelpu un atpūtas telpu mēbeles;
o Sadzīves tehnika (ledusskapji, veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna, elektriskā plīts);
o Televizori un televizoru turētāji;
o Centralizēta automātiskā ugunsdrošības signalizācijas sistēma;
o Publiski pieejama elektroauto uzlādes iekārta.
 
Viesu nams “Depo” atvērts apmeklētājiem un tā piedāvājums atrodams SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” mājas lapā:  https://www.banitis.lv/viesu.html “