Iznācis kārtējais informatīvais izdevums “NVO! Nāc! Vēro! Organizē!”

Ielūkojies biedrības “SATEKA” sagatavotajā un izdotajā septembra informatīvajā izdevumā “NVO! Nāc! Veido! Organizē!”. 
Drukātā formātā izdevums pieejams kopā ar Gulbenes novada pašvaldības informatīvo septembra izdevumu “Gulbenes novada ziņas”.
Šis informatīvais izdevums ir izdots projekta Nr. AIF/2020/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!” ietvaros ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par izdevuma saturu atbild biedrība “SATEKA”.