SIA RUDUU paplašina pakalpojumu klāstu pasākumu organizēšanai

SIA RUDUU ir realizējis LEADER projektu “SIA RUDUU konkurētspējas paaugstināšana un jauna pakalpojuma izveidošana” Nr. 21-07-AL05-A019.2103-000014, kura rezultātā ir papildināts uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu klāsts – iegādāti saliekamie krēsli, saliekamie galdi, gāzes sildītāji, glempinga teltis, kubls un piekabe.

Projekta mērķis ir veicināt SIA “RUDUU” konkurētspēju, nodrošinot nepieciešamo inventāru kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai un sezonalitātes ietekmes mazināšanai, kā arī jauna pakalpojuma izveide Gulbenes novadā, piedāvājot inventāra nomas pakalpojumus pasākumu organizēšanai.

SIA RUDUU nodarbojas ar telpu un teritorijas nomu – kultūras, izglītības, sporta, izklaides pasākumiem privātiem un korporatīviem klientiem. Uzņēmums nodrošina arī pasākumu dekorēšanu, dekorāciju izgatavošanu, inventāra nomu, kā arī dažādu aktivitāšu un nodarbību nodrošināšanu pasākumos.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 19991.49 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums ir 13994.04 EUR un privātais finansējums 5997.45 EUR.

Projekts tika īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros saskaņā ar biedrības “SATEKA” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (2015.- 2020.) un pārejas perioda 2021.-2022. finansējuma ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Alise Rubene – Dūne, SIA RUDUU valdes locekle