Darbnīca “Sadarbība – iespēja attīstībai!”

Šā gada 3.novembrī tiešsaistē norisinājās praktiska darbnīca “Sadarbība – iespēja attīstībai!”, kuru vadīja Inese Šubēvica – NVO un kopienu attīstības virzītāja.

Darbnīca tika organizēta ar mērķi apzināt dalībnieku idejas un viedokļus, diskutējot un definējot sadarbības veicināšanas iespējas, lai attīstītu organizāciju finansiālo neatkarību un veicinātu aktīvu kopienu pilsonisko līdzdarbošanos. Tās ietvaros tika izstrādāts izdales materiāls “10 soļi veiksmīgai finansējuma piesaistei NVO”.  

Darbnīcas sākumā vadītāja dalībniekiem jautāja, kas ir svarīgi sadarbībā un kādas ir sadarbības veiksmes atslēgas? No dalībniekiem tika saņemtas atbildes, ka sadarbībā ir svarīga: komunikācija, savstarpējā uzticēšanās, cilvēki, attieksme, vienota domu un ideju virzība, abpusēja ieinteresētība, kopīgi mērķi, vienāds ieguldījums, laba komanda, sapratne un uzticība. Savukārt, kā veiksmes atslēgas tika minētas: komanda, kopīga mērķa apzināšanās, finansējums, komunikācija, aktīvs iedzīvotājs, motivācija un vēlme darboties, atbildība, pašanalīze, paškritika un vērtējuma pieņemšana.

Aktuālie jautājumi, kuros darbnīcas dalībnieki vēlētos sadarboties tika norādīti kā, piemēram, sadarbības partneru atrašanā, vietējās kopienas aktivizēšanu dažādu lēmumu pieņemšanā un īstenošanā, infrastruktūras sakārtošanā un atjaunošanā, aktivitāšu organizēšanā, starptautisko ideju ģenerēšanā, savas vietas labiekārtošanā, finanšu avotu piesaistīšanā, kopīgu ideju radīšanā – izglītības, kopienas un apkaimes attīstībā, vides sakopšanā, iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanā, jauniešu iesaiste biedrības darbā, pasākumos, aktivitātēs un dažādu prakšu pārņemšanā par vietējās kopienas attīstību.

Kā norādīja darbnīcas vadītāja, būtiskākie resursi sadarbības veicināšanā ir cilvēki – eksperti un brīvprātīgie, materiāli – kancelejas preces, celtniecības materiāli, tehnoloģijas – datortehnika, automašīna, elektriskās virtuves iekārtas un informācija – kontakti, akadēmiskā literatūra un likumdošana. Savukārt, finansējuma piesaistē jāņem vērā daži pamatprincipi – jābūt idejai un tās pamatojumam, resursiem un ieinteresētām pusēm, jāpārzina finanšu avoti, jānodrošina priekšfinansējums/līdzfinansējums, pozitīva attieksme un labs laika plānojums.

Pēc vairākām praktiskām darba sesijām grupās, darbnīcas vadītāja apkopoja dalībnieku paustos viedokļus un idejas, kuru rezultātā tika izstrādāts ikvienam pieejams izdales materiāls “10 soļi veiksmīga finansējuma piesaistei NVO”. Izdales materiālā iekļauti soļi ar papildus skaidrojumiem/padomiem par katru no tiem: kopīgas izpratnes veidošana, idejas apraksta sagatavošana, finansētāju iepazīšana, organizācijas kapacitātes izvērtēšana, finansējuma pieprasījuma sagatavošana, projekta īstenošana, atskaišu sagatavošana finansētājam, maksājumu saņemšana, rezultātu uzturēšana un turpinājuma pasākumi.

Darbnīcas dalībnieki atzina, ka ir ieguvuši jaunas zināšanas projekta izstrādes struktūrā un tās būs noderīgas nākotnē piesaistot finansējumu savai organizācijai. Darbnīcas noslēgumā no dalībniekiem tika saņemtas pozitīvas atsauksmes par darbnīcas norisi un tajā sniegto informāciju.

Paldies darbnīcas dalībniekiem par iesaisti un līdzdarbošanos!

Darbnīca norisinājās projekta Nr. AIF/2021/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.