Saimniecībā „Purenes” realizēts LEADER projekts

Saimniecībā „Purenes” realizēts projekts “Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un saimniecības konkurētspējas paaugstināšana.” (Nr. 21-07-AL05-A019.2103-000006), kā ietvaros iegādāta rūpnieciski ražota  termokoka pirts un uzstādītas gaisa kondicionēšanas iekārtas divos jau esošos namiņos. Projekts īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros. Kopējās projekta izmaksas sastāda 12419.83 EUR no kurām attiecināmās izmaksas ir 9977.26 EUR ar publiskā finansējuma daļu 6984.08 EUR un privātā finansējuma daļu 5435,75 EUR.

Īstenojot projektu saimniecībā iegādātas gaisa kondicionēšanas iekārtas, kuras būtiski uzlabos izmitināšanas pakalpojumu kvalitāti, uzturot namiņos komfortablu temperatūru vasaras karstajās dienās. Iekārtas darbojās arī kā gaisa sildītāji, un būtiski ietaupīs elektrības izmaksas ziemas sezonā, jo patērējot tikai 1kW elektrības tās spēj saražot 3,6kW siltuma. Par iekārtu piegādātāju tika izvēlēts SIA „HARDO”, kurš bija ekonomiski izdevīgākais piedāvājums.

            Lai paplašinātu pakalpojumu klāstu un kvalitāti tika iegādāta termokoka pirts. Jaunā pirts ļaus piedāvāt pirts un izmitināšanas pakalpojumus lielākam viesu skaitam vienlaicīgi, kā arī paaugstinās pakalpojuma kvalitāti.  Pirts izgatavota no termokoka, lai pirtī lielā mitruma apstākļos neveidotos pelējums. Termokoks ir apstrādāts lielā temperatūra un vairs neuzņem mitrumu, un novērš pirts koka konstrukcijas „staigāšanu”, kā arī samazina pelējuma veidošanās iespēju. Par pirts piegādātāju tika izvēlēts SIA Timber ART no Madonas, kā ekonomiski izdevīgākais piedāvājums.

Saimniecība ir sasniegusi savu izvirzīto īstermiņa mērķis un iegādājusies gaisa kondicionēšanas iekārtas un termokoka pirti, tas arī ļaus sasniegt ilgtermiņā nosprausto mērķi – nodrošināt kvalitatīvu tūrisma pakalpojuma piedāvājumu un veicināt saimniecības konkurētspēju.

Informāciju sagatavoja: Mairita Dreimane