Sapņa piepildījums

Saimnieciskās darbības veicēja Ludmila Kramiņa ir īstenojusi projektu Nr.22-07-AL05-A019.2103-000007 “Sapņa piepildījums.”.

  

Projekta mērķis ir piedāvāt skaistumkopšanas un veselības pakalpojumus, izmantojot mūsdienīgu un profesionālu lāzerepilatoru gan estētiskos, gan medicīniskos nolūkos. Tas paredzēts dažāda vecuma sievietēm un vīriešiem, lai atbrīvotos no nevēlamajiem matiņiem jebkurā ķermeņa zonā uz ilgāku laiku. Pie kam šis lāzerepilators paredzēts arī gaišu matiņu likvidēšanai.

Vietējā rīcības grupa — biedrība „SATEKA”
Projekta attiecināmās izmaksas — 17700,00 EUR
Publiskais finansējums — 12390,00 EUR
Projekta īstenošanas laiks — 2023. gada janvāris līdz jūnijs
Pakalpojuma sniedzēja adrese: Rīgas iela 36 a, Gulbene

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam un pārejas periodam 2021.-2022.gadam ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Ludmila Kramiņa