Ražos augļu un dārzeņu sulas

 

Inga Ozola realizējusi LEADER projektu “Ieguldījumi jauna pārstrādes produkta ieviešanai piemājas saimniecībā Vecumi 2” (Nr. 22-07-AL05-A019.2103-000010), tā ietvaros iegādātas augļu sulu ražošanas iekārtas: augļu smalcinātājs, sulu spiede, sulu pasterizators.

Projekta mērķis: ražot veselīgas un vitamīniem bagātas augļu un dārzeņu sulas imunitātes stiprināšanai.

Projekts īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”’ aktivitātes:19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projekta ietvaros.