Rotaļlaukums Lejasciema bērniem

Laikmetā, kad valda informācijtehnoloģijas, sociālie tīkli un internetā bagātīgi  atrodamās spēlītes, sevišķi svarīgi bērniem piedāvāt iespēju pavadīt brīvo laiku kvalitatīvi, saturīgi svaigā gaisā. Te noder gan dažādas interaktīvas dabas takas, gan rotaļlaukumi un sporta laukumi.

Lejasciema pamatskolas pagalmā ir labiekārtots bērnu rotaļlaukums, kur skolas bērni un citi apmeklētāji savā brīvajā laikā var saturīgi un interesanti atpūsties, izmantojot  šūpoles, slīdkalniņu, karuselīti, piramīdu un citas iekārtas. Rotaļlaukums 2018.gada rudenī tika izveidots ar biedrības „SATEKA” atbalstu, realizējot atbalstu guvušo Gulbenes novada domes un Lejasciema vidusskolas kopīgi izstrādāto projektu „Bērnu rotaļlaukuma un žoga būvniecība”, kas tika iesniegts atklātajā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku darbības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” BDR „SATEKA” rīcības 2.1. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem”. Rotaļlaukums tiek regulāri kopts un pārraudzīts, lai nodrošinātu visas drošības prasības tā lietošanai. Šajā vasarā tika atjaunots iekārtu krāsojums, papildināts smilšu segums.

Katru gadu rotaļlaukumā tiek rīkots kāds īpašs pasākums bērniem, piemēram sākumskolas skolēnu un bērnudārza audzēkņu kopīgas jautrās stafetes, skolēnu sporta sacensības. Šogad rotaļlaukuma teritorija un iekārtas tika izmantotas sporta dienas norisēs kurās, azartiski veicot dažādus uzdevumus, katra klase veica 10 uzdevumus. Tika veicināta sadarbība un komandas spēks.

Uzturēšanās svaigā gaisā, kustības un sakopta vide sekmē skolēnu izpratni par veselīgu dzīves veidu un tā nozīmi cilvēka dzīvē un karjeras veidošanā.

Lejasciema pamatskolas direktore Ineta Maltavniece