Aicinām uz tūrisma biznesa forumu Lietuvā!

Starptautiskā projekta “Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam“, projekta Nr.18-00-A019.333-000012, ietvaros aicinām doties uz Lietuvu, uz tūrisma biznesa forumu “VIDEI DRAUDZĪGS TŪRISMS”, kas notiks Mažeiķos,  2019.gada 13.-14.novembrī!

Mērķgrupa: tūrisma nozares uzņēmēji, viesu māju, viesnīcu, dažādu tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

Pieteikšanās līdz 01.11.2019., zvanot – +371 26330257 (biedrības birojs); rakstot e-pastu – sateka@sateka.lv

Jaungulbenē notiks seminārs par sociālo uzņēmējdarbību

12. novembrī atpūtas kompleksā “Klintis”, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā notiks seminārs un darbnīca “Bizness + Sociālais mērķis = Sociālā uzņēmējdarbība”. Šī ir viena no pirmajām aktivitātēm, kas tiek realizēta LEADER projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros.

Darbnīcā tiks sniegtas ne tikai atbildes uz jautājumiem, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, ar ko atšķiras no parasta uzņēmuma, kādas ir tai pieejamās atbalsta iespējas Latvijā, bet arī būs iespēja dzirdēt jau esošu sociālo uzņēmumu vadītāju iedvesmas stāstus. Uzņēmēji dalīsies savā pieredzē par to, kā atraduši ideju, kā spēruši pirmos soļus uzņēmējdarbībā, ar kādām grūtībām sastapušies, kas ir tas, kas palīdz vai kavē strādāt ikdienā. Turpināt Jaungulbenē notiks seminārs par sociālo uzņēmējdarbību lasīšanu

Projekta “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā” diskusiju apļu apkopojums

Sadarbības projekta“Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā” (proj.nr.19-00-A019.332-000006)  ietvaros pirms konferences “Kopīga tūrisma produktu piedāvājuma nozīme vietējā tūrisma attīstībā” tika organizēti diskusiju apļi. Šo diskusiju apļu mērķis bija izzināt vietējo tūrisma uzņēmēju piedāvātās iespējas tūrismam un aktīvās atpūtas, noskaidrot kādi apstākļi traucē sadarbības veidošanu ar citiem uzņēmējiem.

Kopā norisinājās 6 diskusiju apļi- 3 Gulbenes novada teritorijā (Gaujasrēveļos, Gulbenes Bānīša depo un Litenē) un 3 Alūksnes lauku partnerības teritorijā (Jaunannā, Annā un Alūksnes bānīša stacijā). Katrā diskusiju aplī tika izrunātas pozitīvās tendences Alūksnes lauku partnerības teritorijā un Gulbenes novadā, apstākļi, kuri jāuzlabo, lai pilnveidotu sadarbību un secinājumi, ierosinājumi sadarbības veicināšanai. Turpināt Projekta “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā” diskusiju apļu apkopojums lasīšanu

Druvienā notiks seminārs-diskusija par kopienu līdzdalības tendencēm teritoriju attīstībā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar biedrību ”Latvijas Lauku forums” organizē četrus reģionālos seminārus – diskusijas “Kopienu līdzdalība teritorijas attīstībā”. Tie paredzēti nevalstisko organizāciju, vietējo rīcības grupu un pašvaldību administrāciju pārstāvjiem, kā arī citiem aktīvistiem.

Semināros – diskusijās paredzēts

(a) diskutēt par kopienu līdzdalības tendencēm teritoriju attīstībā un labās prakses piemēriem,

(b) iepazīstināt ar ciemu plānošanas konceptu un sagatavoto ciema plāna izstrādes vadlīniju projektu,

(c) identificēt labās prakses piemērus, ko var izmantot teritoriju attīstības plānošanā un plānu īstenošanā, kā arī

(d) klātienē apskatīt ar iedzīvotāju iniciatīvu īstenotos objektus.

Reģionālie semināri – diskusijas notiks:

  • Koknesē, Kokneses nov., (30.10.2019.), AS “Latvijas Valsts meži” semināru zāle (Blaumaņa iela 3),
  • Druvienā, Gulbenes nov., (31.10.2019.), Druvienas Kultūras nams,
  • Engurē, Engures nov., (05.11.2019.), Engures Saieta nams (Jūras iela 114),
  • Alsungā, Alsungas nov., (12.11.2019.), Alsungas Kultūras nams (Ziedulejas iela 1).

 Dalībai seminārā – diskusijā iespējams pieteiktieŠEIT

 Semināru – diskusiju DARBA KĀRTĪBA

Informācija par APSKATES OBJEKTIEM .

 Pasākuma norisi organizē VARAM sadarbībā ar LLF, Providus un biedrību “Darīsim paši!”, “Partnerību “Laukiem un jūrai””, “Aizkraukles rajona partnerību”, biedrību “Sateka”!

Projekta “EuroVelo11” ietvaros notika seminārs par velo tūrismu

2019. gada 15.oktobrī biedrības SATEKA teritorijā, Gulbenes novada pašvaldības ēkā notika projekta Nr. 19-00-A019.332-000002 „Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” aktivitātes Semināru cikls I seminārs.

Semināru cikla mērķis ir veikt Austrumlatvijas tūrisma SVID analīzi, noteikt Stratēģijas attīstības virzienus un vienoties par Austrumlatvijas velomaršrutu kartes izstrādes konceptu. Izrunājot katrā partnerībā visus šos jautājumus, tiks sagatavots kopsavilkums par reģionu. Turpināt Projekta “EuroVelo11” ietvaros notika seminārs par velo tūrismu lasīšanu

Aicinām piedalīties sociālās uzņēmējdarbības semināros!

Ja vēlies noskaidrot, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, kādas ir tai pieejamās atbalsta iespējas Latvijā,  izzināt šīs jomas nianses un ielūkoties esošu sociālo uzņēmumu ikdienas dzīvē, tad aicinām piedalīties kādā no semināriem-darbnīcām, kas tiek organizētas  starpteritoriālās sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros.

Mēs savam pagastam!

Līgo pagasta centrā septembra nogalē tika uzstādīts informatīvs stends, kas tapis ar biedrības ‘’Sateka’’ finansiālu atbalstu Mazo projekta konkursa 2019 ’’Paaudze paaudzei ’’ ietvaros.  Projekta pieteikumu pavasarī iesniedza jauniešu iniciatīvas grupa ‘’Mēs savam pagastam’’, kas, savulaik, realizēja arī mazo projektu, uzstādot pagasta centrā tradīciju pasākumu norises un atpūtas vietu – lapeni, kurā regulāri notiek dažādās aktivitātes iedzīvotājiem. Šoreiz  projekta mērķis bija izzināt un apkopot informāciju par dabas objektiem, kā arī atlasīt svarīgākos vēsturiskos faktus par pagastu, sadarbojoties dažādu paaudžu iedzīvotājiem. Informācija kopīgi vasaras periodā  tika  atlasīta, apstrādāta un sagatavota izvietošanai uz informācijas stenda. Turpināt Mēs savam pagastam! lasīšanu