Izsludināta LEADER projektu pieņemšanas 1.kārta

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023. – 2027.gadam intervences LA19 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās UD1 Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai un UD2 “Lauku biļete” uzņēmējdarbības attīstībai lauku teritorijā.

 Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: 05.03.2024. – 05.04.2024.

Vairāk informācijas sadaļā LEADER=> LEADER 2023-2027=> Projektu konkursi=> 1.kārta

Atbalsta saņemšanas iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Gulbenes novadā

31.janvārī notika  seminārs Gulbenes novada uzņēmējiem “Atbalsta saņemšanas iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Gulbenes novadā”, ko organizēja biedrība “SATEKA”.

Pasākuma prezentācijas:
⇒SATEKAS piedāvājums UZŅĒMĒJIEM
⇒Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumi darba devējiem
⇒ALTUM- BIZNESA UZSĀCĒJU PĒTĪJUMS
⇒Aktuālās LIAA programmas

Vairāk par pasākuma ietvaros atvērto koprades telpu lasīt ŠEIT

30.jūnijā biedrības SATEKA teritorijas attīstības stratēģijas 2023-2027 prezentācijas pasākums

Darba kārtība:

13:30- 14:00 Ierašanās un pēcpusdienas kafija

14:00 Pasākuma “Nākotnes iespējas” atklāšana

14:10- 14:40 Iespējas- ALTUM, Gulbenes novada pašvaldība

14:40- 15:20 Pieredzes stāsti

15:20- 15:40 Kopā padarītais

15:40- 16:30 Nākotnes iespējas – LEADER piedāvātās iespējas Gulbenes novada uzņēmējdarbības un kopienu attīstībai

16:30 diskusijas

Papildus jautājumu gadījumā ar biedrību SATEKA var sazināties, rakstot e-pastu – sateka@sateka.lv vai zvanot +371 26330257 (birojs)!

13.aprīlī – fokusgrupas diskusija “Veselība un sociālā palīdzība”

 Norises laiks: 13.04.2023. plkst. 14.00

Norises vieta: “Meistarnīcā”, Rīgas iela 71a, Gulbenē (SIA Gardums telpās)

 Darba kārtība:

  1. Informācija par biedrības „SATEKA” atbalstītajiem projektiem veselības un sociālajā jomā.
  2. Informācija par LEADER 2023.- 2027. piedāvātājām iespējām biedrības „SATEKA” darbības teritorijā
  3. Diskusijas par atbilstošās jomas vajadzībām, plānotajām aktivitātēm.

 Pieteikšanās saite – ej.uz/fokusgrupa_soc

Papildus jautājumu gadījumā ar biedrību “SATEKA” var sazināties, rakstot e-pastu – sateka@sateka.lv vai zvanot +371 26330257 (birojs)!

UZ TIKŠANOS !

5.aprīlī – fokusgrupas diskusija “Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums”

Diskusijā aicinām piedalīties Gulbenes novada Kultūras  jomas pārstāvjus. 

 Norises laiks: 05.04.2023. plkst. 14.00

Norises vieta: “Meistarnīcā”, Rīgas iela 71a, Gulbenē (SIA Gardums telpās)

 Darba kārtība:

  1. Informācija par biedrības „SATEKA” atbalstītajiem projektiem kultūras/ kultūrvēsturiskā mantojuma jomā.
  2. Informācija par LEADER 2023.- 2027. piedāvātājām iespējām biedrības „SATEKA” darbības teritorijā
  3. Diskusijas par atbilstošās jomas vajadzībām, plānotajām aktivitātēm.

 Pieteikšanās saite – ej.uz/fokusgrupa_kultura

Papildus jautājumu gadījumā ar biedrību “SATEKA” var sazināties, rakstot e-pastu – sateka@sateka.lv vai zvanot +371 26330257 (birojs)!

UZ TIKŠANOS !

12.aprīlī – fokusgrupas diskusija “Jaunieši”

Aicinām piedalīties Gulbenes novada jauniešus, kā arī biedrības un nodibinājumus, kas darbojas ar bērniem un jauniešiem,  lai kopīgi diskutētu par bērnu un jauniešu vajadzībām un iespējām Gulbenes novadā.

Kopīgi apzināsim bērnu un jauniešu vajadzības un tās prioritēsim. Tāpat, diskutēsim par jauniešu sadarbības iespējām ārpus jauniešu centriem un organizācijām, lai veicinātu informācijas apriti un iesaisti dažādos procesos.

Lūgums pieteikties ne vairāk kā diviem dalībniekiem no vienas organizācijas!

 Norises laiks: 12.04.2023. plkst. 16.00

Norises vieta: “Meistarnīcā”, Rīgas iela 71a, Gulbenē (SIA Gardums telpās)

 Darba kārtība:

  1. Informācija par LEADER 2023.- 2027. piedāvātājām iespējām biedrības „SATEKA” darbības teritorijā.
  2. Diskusijas par jauniešu vajadzībām, to prioritizēšana, aktivitāšu noteikšana. Par iesaistīšanos dažādās organizācijās, norisēs un aktivitātēs.

Pasākumu organizē biedrība SATEKA, diskusiju vadīs Daiga Gargurne.
Pieteikšanās saite – ej.uz/fokusgrupa_jaunatne. 
Papildus jautājumu gadījumā ar biedrību “SATEKA” var sazināties, rakstot e-pastu – sateka@sateka.lv vai zvanot +371 26330257 (birojs)!

UZ TIKŠANOS !

4.aprīlī – fokusgrupas diskusija “Uzņēmējdarbības attīstība”

Diskusijā aicinām piedalīties Gulbenes novada dažādu jomu mazos uzņēmējus, mājražotājus, amatniekus, pakalpojumu sniedzējus un tūrisma nozares uzņēmējus.

 Norises laiks: 04.04.2023. plkst. 14.00

Norises vieta: “Meistarnīcā”, Rīgas iela 71a, Gulbenē (SIA Gardums telpās)

 Darba kārtība:

  1. Informācija par biedrības „SATEKA” atbalstītajiem projektiem uzņēmējdarbībā.
  2. Informācija par LEADER 2023.- 2027. piedāvātajām iespējām uzņēmējdarbības attīstībā Gulbenes novada teritorijā.
  3. Diskusijas par esošo situāciju uzņēmējdarbībā un atbalsta nepieciešamību attīstības nodrošināšanai nākotnē.
  4. Darbs grupās- Uzņēmējdarbības attīstības virzieni Gulbenes novadā tuvākajos 5 gados

 Pieteikšanās saite – ej.uz/fokusgrupa_uznemeji . 

Papildus jautājumu gadījumā ar biedrību “SATEKA” var sazināties, rakstot e-pastu – sateka@sateka.lv vai zvanot +371 26330257 (birojs)!

UZ TIKŠANOS !

23.martā – fokusgrupas diskusija “Biedrības un nodibinājumi”

Aicinām piedalīties Gulbenes novada biedrības un nodibinājumus uz tikšanos, lai kopīgi diskutētu par biedrību lomu un iespējām Gulbenes novadā.  Kopīgi apzināsim biedrību vajadzības un tās prioritēsim. Tāpat, diskutēsim par nevalstisko organizāciju sadarbības iespējām un platformas izveidi, lai veicinātu informācijas apriti un iesaisti dažādos procesos.

 Norises laiks: 23.03.2023. plkst. 12.00

Norises vieta: “Meistarnīcā”, Rīgas iela 71a, Gulbenē (SIA Gardums telpās)

 Darba kārtība:

 1. Informācija par biedrības „SATEKA” atbalstītajiem projektiem biedrībām un nodibinājumiem.
 2. Informācija par LEADER 2023.- 2027. piedāvātājām iespējām biedrības „SATEKA” darbības teritorijā
 3. Diskusijas par atbilstošās jomas vajadzībām, plānotajām aktivitātēm un piedāvātajām iespējām

 Pieteikšanās saite – ej.uz/fokusgrupa_biedribas . Maksimāli –  divi pārstāvji no vienas organizācijas.

Papildus jautājumu gadījumā ar biedrību “SATEKA” var sazināties, rakstot e-pastu – sateka@sateka.lv vai zvanot +371 26330257 (birojs)!

UZ TIKŠANOS !

17.martā notiks fokusgrupas diskusija “Sports un aktīvā atpūta”

SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS jomu pārstāvju diskusija par atbalsta pasākumiem  un to iekļaušanu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā -LEADER 2023.- 2027.gadam.
 
Norises laiks: 17.03.2023. plkst. 18.00

Norises vieta: Ābeļu iela 2 (2.stāva zālē), Gulbenē

 Darba kārtība:

   1. Informācija par biedrības „SATEKA” atbalstītajiem projektiem sporta un aktīvās atpūtas jomā.
   2. Informācija par LEADER 2023.- 2027. piedāvātājām iespējām biedrības „SATEKA” darbības teritorijā
   3. Diskusijas par atbilstošās jomas vajadzībām, plānotajām aktivitātēm, par amatieru sporta infrastruktūru, par  publiskā sporta infrastruktūru iedzīvotāju labsajūtas un veselības veicināšanai.
   4. Pašvaldības sporta atbalsta noteikumu projekta prezentācija un diskusija (Lauris Krēmers – Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītājs).

 Papildus jautājumu gadījumā ar biedrību “SATEKA” var sazināties, rakstot e-pastu – sateka@sateka.lv vai zvanot +371 26330257 (birojs)!

UZ TIKŠANOS !

Aizvadītas visas Apkaimju tikšanas

Veiksmīgi noslēgušās plānotās Gulbenes novada Apkaimju tikšanās visos  13 pagastos un Gulbenes pilsētā “Sarunas par vietējās dzīves vides un uzņēmējdarbības attīstību”. Pašreiz tiek apkopota pasākumos iegūtā informācija, taču jau tagad varam teikt, ka iedzīvotājiem  ir daudz ierosinājumu un labu ideju vietējās dzīves vides sakārtošanai, uzlabošanai, attīstībai.

Paldies visiem, kuri piedalījās! Paldies visiem, kuri iesaistījās pasākumu noorganizēšanā!

Pasākumu mērķis -informēt iedzīvotājus par LEADER programmu 2023-2027, atskatīties uz paveikto un kopā darbojoties noteikt svarīgākās vajadzības turpmākajiem 5 gadiem.