Sarunas par  vietējās dzīves vides un uzņēmējdarbības attīstību

Aicinām Gulbenes novada iedzīvotājus, uzņēmējus, biedrību un pašvaldības pārstāvjus uz Apkaimju tikšanos pagastos un pilsētā “Sarunas par  vietējās dzīves vides un uzņēmējdarbības attīstību”

Darba kārtība:

   • Īsi par paveikto pagastā (15 min.) 
   • Par iedzīvotāju padomēm/ valdēm, kolektīvo iesniegumu, līdzdalības budžetēšanas projektiem (15 min.)
   • Īss atskats par paveikto LEADER programmas ietvaros, īpašu uzmanību veltot konkrētajam pagastam (5 min.)
   • Informācija par Vietējās teritorijas stipro un vājo pušu izvērtējumu (balstīts uz anketēšanas rezultātiem), dodot iespēju klātesošajiem papildināt sadaļas (15 min.)
   • Darbs grupās- vietējās teritorijas vajadzību apzināšana, to prioritizēšana, ar mērķi iegūtos rezultātus iekļaut SATEKAS attīstības stratēģijā un iespēju robežās- rīcību plānā (1 h) 
   •  Noslēgums, darba grupu rezultātu apkopojums (15 min.)

Pasākumu mērķis ir informēt iedzīvotājus par LEADER programmu 2023-2027, atskatīties uz paveikto un, kopā darbojoties, noteikt svarīgākās vajadzības turpmākajiem 5 gadiem. Diskutēsim par iespējām katrā pagastā un pilsētā īstenot LEADER projektus, par iedzīvotāju padomēm un līdzdalības aktivitātēm!

Lūgums reģistrēties , spiežot uz saites: https://ej.uz/apkaimjutik%C5%A1an%C4%81ssateka

Tev ir iespēja līdzdarboties Gulbenes novada attīstībā!

Biedrība SATEKA ir uzsākusi darbu pie biedrības darbības teritorijas attīstības stratēģijas izstrādes 2023.-2027.gadam.
Balstoties uz šo stratēģiju Gulbenes novada uzņēmējiem, organizācijām, iestādēm un iedzīvotājiem būs iespēja saņemt finansējumu savu vajadzību, mērķu īstenošanai un savas dzīves vides pilnveidošanai, kā arī attīstīt uzņēmējdarbību.
Stratēģijas izstrādes sākuma posmā veicam esošās situācijas apzināšanu, tāpēc aicinām Tevi veltīt apmēram 10 minūtes laika un atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem par Tavu dzīvesvietu.
Tavas sniegtās atbildes ir nozīmīgas, jo tās ļaus identificēt:
– vietējiem iedzīvotājiem nepieciešamo dzīves vides uzlabošanai;
– uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās darbības;
– atbalsta virzienus nākotnē.
Aptaujas anketu lūdzam aizpildīt ikvienu, kurš dzīvo vai strādā biedrības darbības teritorijā- visa Gulbenes novada teritorija.
Anketu lūdzam aizpildīt līdz 15.02.2023.
Esi aktīvs un iesaisties:
 • februārī un martā aicinām Tevi piedalīties sava pagasta/pilsētas Apkaimes sarunās (seko informācijai biedrības mājaslapā un sociālajos tīklos).
 • martā un aprīlī piedalīties sev interesējošajā tematiskajā fokusgrupā. Par grupu tematiskajām jomām un norises laikiem informācija vēl sekos.
 • maijā esi aicināts piedalīties biedrības SATEKA darbības teritorijas Attīstības stratēģijas 2023-2027.gadam prezentēšanas pasākumā un iesniegt priekšlikumus, komentārus, ja tādi būs. Par pasākuma norises laiku informācija vēl sekos.

Biedrības “SATEKA” ilgtspējīga, mērķtiecīga un progresīva attīstība

Biedrība “SATEKA” Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas “Ilgtspēja un kapacitāte” ietvaros laika periodā no 2021.gada jūlija līdz 2022.gada decembrim  īstenoja projektu “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!”, kura mērķis bija paaugstināt biedrības “SATEKA” institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, attīstīt labas pārvaldības, atklātības principus biedrības darbā un sadarbībā, sekmēt ilgtspējīgu biedrības attīstību un darbību, lai nodrošinātu mērķtiecīgu, progresīvu attīstību, kā arī veicinātu efektīvu vietējās kopienas pilsonisko līdzdalību. Turpināt Biedrības “SATEKA” ilgtspējīga, mērķtiecīga un progresīva attīstība lasīšanu

Izveidots unikāls piedāvājums Lejasciemā – atpūta peldošā mājā Mustera ezerā

SIA Saimniecība Musters ir realizējis LEADER projektu “Peldošās mājas un atpūtas vietas izveide ezerā Musters” nr. 21-07-AL05-A019.2103-000004, kura rezultātā ir iegādāta autonoma (off grid) saules paneļu sistēma un konteinera tipa māja ar laivu piestātni.

Projekta mērķis ir:

-izveidot ilgtspējīgu un inovatīvu viesu izmitināšanas vietu- peldošo māju, kas piesaistītu ne tikai vietējos tūristus, bet arī ārzemniekus, kā arī veicinātu Gulbenes novada atpazīstamību,

-ieviest un popularizēt atjaunojamo elektroenerģijas izmantošanu vietās, kur netiek piegādāta elektrība no tīkla.

Pateicoties realizētajam projektam, uzņēmums SIA Saimniecība Musters var nodrošināt viesiem ērtu piekļūšanu pie laivas, ūdens inventārā glabāšanu, kā arī peldošajā mājā  patstāvīgu elektrību.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 33443.12 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums ir 23410.19 EUR un privātais finansējums 10032.93 EUR.

Projekts tika īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros saskaņā ar biedrības “SATEKA” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (2015.- 2020.) un pārejas perioda 2021.-2022. finansējuma ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Laura Aizkalniete, SIA Saimniecība Musters valdes locekle

Papildinām dāvanu E-GROZA saturu

Aicinām novada mājražotājus, amatniekus un mazos uzņēmējus papildināt dāvanu E-GROZU ar jauniem piedāvājumiem, kā arī aktualizēt informāciju  esošajās E-GROZA kartiņās !

Dāvanu E-GROZS ir biedrības SATEKA  iniciatīva – apkopot  vienuviet Gulbenes novada mājražotāju, amatnieku un mazo uzņēmēju piedāvājumu klāstu – sniedzot  vizuālu informāciju un nelielu aprakstu par produkciju/pakalpojumu, kā arī kontaktinformāciju, lai ikviens varētu sazināties ar uzņēmēju un  vienoties par izvēlētās preces vai pakalpojuma saņemšanu -iepriecināt sevi un savus mīļos!

LEADER PĒCPUSDIENA – SARUNAS PAR VIETĒJĀS TERITORIJAS ATTĪSTĪBU

LEADER pēcpusdiena – sarunas par vietējo teritorijas attīstību norisinājās 2022.gada 12.oktobrī, Stāķu pamatskolas aktu zālē, Stradu pagastā, kopā pulcinot vietējās kopienas pārstāvjus.

Diskusiju sākumā biedrības “SATEKA” valdes priekšsēdētāja Daiga Gargurne dalībniekus iepazīstināja ar pārskatu par LEADER – sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam ar pārejas periodu 2021.-2022.gads, ieviešanas aktivitātēm Gulbenes novada teritorijā un biedrības “SATEKA” īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem.

SKATĪT VISU PREZENTĀCIJU

Elektroniskās aptaujas formātā, sli.do vietnē, diskusiju laikā tās dalībnieki pauda viedokļus par līdz šim izdarīto un nākotnes iespējām un vajadzībām. Katrs no dalībniekiem zināja vismaz vienu īstenoto sabiedriskā labuma projektu. Kā piemēri tika minēti biedrības “Golfa klubs “Siltie”” īstenotais projekts – pļavu golfa treniņlaukumu iekārtošana, Gulbenes novada pašvaldības īstenotie projekti – Stāķu dīķa labiekārtošana, Latvijas armijas Litenes vasaras nometnes vieta labiekārtošana, āra lasītavu izveide, DabasZāles būvniecība Galgauskā, Rijas kalna labiekārtošana Jaungulbenē, nodibinājuma “Gulbenes Olimpiskais centrs” projekts – rollertrases būvniecība un citi projekti.

Jautājumā kādu jomu sabiedriskā labuma projektiem nākotnē būtu jāsniedz lielāks finansiālais atbalsts tika minēti vides labiekārtošanas, lauku ciematu attīstībai, kultūras aktivitātēm, estrādes un bērnu rotaļu laukumu būvniecībai, tūrismam, aktīvajai atpūtai un teritorijas labiekārtošanai, dažādojot brīvā laika aktivitātes, piebilstot, ka svarīgs ir arī atbalsts uzņēmējdarbības stiprināšanai novadā. Savukārt, potenciālo viena projekta maksimālo attiecināmo izmaksu summu, 86% no dalībniekiem norādīja vairāk nekā 25 000 EUR un 14% – 20000 EUR, neviens no dalībniekiem neatzīmēja mazāku summu.

Jautājumā par to, kas ir inovācija/ jauninājums, izskanēja dažādas idejas – produkts/pakalpojums kas līdz šim nav bijis pieejams teritorijā vai nav bijis pieejams  vispār, ražošanas procesa izmaiņas, neapgūtas iespējas, jauna produkta vai pakalpojuma ieviešana, kuram ir lielāka pievienotā vērtība.

Pēc elektroniskās aptaujas aizpildīšanas dalībnieki diskutēja par brīvā laika dažādošanas un vides labiekārtošanas potenciālajām projektu ideju jomām. Pie brīvā laika dažādošanas jomām tika izteiktas idejas par Lejasciema estrādes atjaunošanu, BMX trases starta barjeras atjaunošanu, Dabaszāles izveidi Stāķos, Sajūtu parka labiekārtošanas turpinājumu – Sapņu terases izbūvi Lejasciemā, Gulbenes biatlona un slēpošanas trases uzlabošanu. Savukārt, vides labiekārtošanai – kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, kultūras pieminekļu un parku sakārtošana, norāžu uz kultūras pieminekļiem un tūrisma objektiem uzstādīšana, stāvlaukumu izbūve, zaļo zonu sakārtošana, piemēram, pie Stāmerienas ezera.

No dalībniekiem izskanēja viedokļi, ka ir jāatbalsta iespējams mazāks projektu apjoms, bet tie ir apjomīgāki un tiek ņemti vērā izveidoto objektu uzturēšanas ilgtermiņa izdevumi. Tāpat ir svarīgi, lai viedokļu paušanā tiktu iesaistīta lielāka sabiedrības daļa, ne tikai dažu cilvēku viedoklis. Būtiski ņemt vērā to vietējo iedzīvotāju viedokli, kuru teritorijā tiek plānots īstenot projektu un vienoties par vienu konkrētu ideju, savstarpēji nekonkurējot vienas teritorijas ietvaros. Nevar aizmirst, ka kopējais īstenotās idejas pienesums/rezultāts kopienai ir nozīmīgāks nekā tikai apgūti naudas līdzekļi.

Diskusijas noslēgumā, jautājumā vai nākotnē ir nepieciešami stratēģiski projekti katrā teritoriālajā vienībā – pagastā, pilsētā, viedokļi atšķīrās, lielākā daļa dalībnieku šādu iniciatīvu atbalstītu, taču bija arī dalībnieki, kuri šādai iniciatīvai nepiekrita.

Paldies tikšanās dalībniekiem par paustajiem viedokļiem un idejām nākotnes sadarbībai!

 

Aicinām uz tiešsaistes darbnīcu “Sadarbība – iespēja attīstībai!” 03.11.2022.

Biedrība „SATEKA” aicina interesentus piedalīties tiešsaistes darbnīcā “Sadarbība – iespēja attīstībai!”, kura norisināsies 2022.gada 03.novembrī, plkst.11:00. Darbnīca tiek organizēta ar mērķi apzināt dalībnieku idejas un viedokļus, diskutējot un definējot sadarbības veicināšanas iespējas, lai attīstītu organizāciju finansiālo neatkarību un veicinātu aktīvu kopienu pilsonisko līdzdarbošanos. Tās ietvaros tiks izstrādāti izdales materiāli “10 soļi veiksmīgai finansējuma piesaistei NVO”.

Pieteikšanās dalībai apmācībās līdz š.g.01.novembrim (ieskaitot):

Darbnīcas dienas kārtība.

Dienu pirms darbnīcas uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta pieslēgšanas saite.

Dalība darbnīcā BEZMAKSAS!  

Papildus jautājumu gadījumā ar biedrību “SATEKA” var sazināties, rakstot e-pastu – sateka@sateka.lv vai zvanot +371 26330257 (birojs)!

Darbnīca norisinās projekta Nr. AIF/2021/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros. Par darbnīcas saturu atbild biedrība “SATEKA”.

 

Vairāk par projektu un tā aktivitātēm, šeit: https://www.sateka.lv/aif/

GULBENES NOVADA “NVO GADATIRGUS 2022”

Š.g. 29.septembrī, Gulbenes kultūras centrā norisinājās Gulbenes novada “NVO gadatirgus 2022”. Tas norisinājās divās daļās – pirmajā daļā tika diskutēts par šī brīža un nākotnes savstarpējo sadarbību starp sabiedriskajām organizācijām, pašvaldību un uzņēmējiem, savukārt, otrajā daļā biedrības dižojās ar savas darbības rezultātiem. Turpināt GULBENES NOVADA “NVO GADATIRGUS 2022” lasīšanu

APMĀCĪBAS STRATĒĢISKO MĒRĶU IZVIRZĪŠANAI UN TO REALIZĒŠANAI ORGANIZĀCIJĀS

PREZENTĀCIJA  Stratēģiskā plānošana 2022_09_20

PREZENTĀCIJA  Plāno, dari, rīkojies – kvalitatīvi pārvaldi procesus 2022_09_21 

Projekta Nr.AIF/2021/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!” ietvaros 2022.gada 20. un 21.septembrī norisinājās tiešsaistes apmācības stratēģisko mērķu izvirzīšanai un to realizēšanai organizācijās. Apmācības vadīja eksperte Ieva Cēbura un tajās piedalījās vairāk kā 30 dalībnieki. Turpināt APMĀCĪBAS STRATĒĢISKO MĒRĶU IZVIRZĪŠANAI UN TO REALIZĒŠANAI ORGANIZĀCIJĀS lasīšanu

Ideju pikniks Sajūtu parka turpinājumam

Aktīvo iedzīvotāju grupa “Kopā mēs varam” aicina ikvienu, kuram rūp Lejasciems un tā attīstība uz “Ideju pikniku “Sajūtu parka” turpinājumam”.

Ko darīsim piknikā?

 • Iepazīstināsim jūs ar līdzšinējo “Sajūtu parka” tapšanas stāstu
 • Būs iespēja iepazīties ar idejām, kas ir tapušas līdz šim
 • Kopīgi izanalizēsim dažādos iespējamos “Sajūtu parka” attīstības scenārijus
 • Dzersim tēju, cienāsimies ar Ozolu mājas maizi un medu no Ivo Černoglazova saimniecības
 • Ēdīsim grilētus dārzeņus, kā arī varēsit uzgrilēt savus līdzpaņemtos gardumus (desiņas, maršmello u.c).

Ļoti lūdzam, ja esi gatavs piedalīties piknikā, reģistrējies (https://ieej.lv/ideju_pikniks_regg),  lai varam pienācīgi sagatavot pikniku un tā vietu, atbilstoši apmeklētāju skaitam. Ja neesi reģistrējies, protams, vari nākt tāpat, ja netiec tieši uz 17.00, nāca arī vēlāk un pievienojies.

Jūsu katra viedoklis ir svarīgs!

Sagatavoja Dana Puidze

Aktīvās iedzīvotāju grupas “Kopā mēs varam” pārstāve