Biedrība “Golfa klubs “Siltie”” realizē projektu “Pļavu golfa laukuma “Siltie”” attīstība

Ticis realizēts projekts “Pļavu golfa laukuma “Siltie” attīstība”, Nr. 19-07-AL05-A019.2201-000006. Tas īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros. Turpināt Biedrība “Golfa klubs “Siltie”” realizē projektu “Pļavu golfa laukuma “Siltie”” attīstība lasīšanu

Iedvesmas seminārs – darbnīca “Ceļojums kopienu attīstībā”

Iedvesmas seminārs – darbnīca “Ceļojums kopienu attīstībā”, kas notiks šī gada 11.septembrī Gulbenes novadā, Stāmerienas pagastā, Vecstāmerienā, viesu namā “Sonāte”,  tiek organizēts ar mērķi iedvesmot kopienu pārstāvjus iesaistīties savas dzīvesvietas attīstības plānošanā, vairojot izpratni par katra cilvēka līdzdalības nozīmi, iesaistes un finansiālā atbalsta iespējām. Caur iedvesmas stāstiem un tematiskām lekcijām iecerēts sniegt ieteikumus kopienu attīstības plānu izstrādē un īstenošanā. Plānots darbs grupās, lai praktiski iesaistītos kopienu attīstības plānošanā un sniegtu atgriezenisko saiti par kopienu attīstības “ceļvedi” (vadlīnijām). Būs arī neformālas aktivitātes, kuru laikā varēsim iepazīt viens otru labāk turpmākai veiksmīgai sadarbībai.

Uz semināru aicināti vietējie aktīvisti un kopienu pārstāvji, nevalstiskās organizācijas, vietējās rīcības grupas, pašvaldību administrācijas, plānošanas reģiona un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās puses.

Semināru organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar biedrību ”Latvijas Lauku forums”.

Dalībai seminārā iespējams pieteikties šeit https://forms.gle/3vvKABad547M3xSx6 līdz šī gada 7.septembrim.

Semināra darba kārtība 

LIAA Biznesa inkubatoros gaida jaunos uzņēmējus

Uzņēmumi, kuri izstrādājuši inovatīvus produktus vai pakalpojumus un vēlas attīstīt savu uzņēmējdarbību, tiek aicināti pieteikties uzņemšanai 14 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatoros. Pieteikumus pirmsinkubācijas (PINK) un inkubācijas (INK) programmās varēs iesniegt no 1. līdz 20. septembrim. PINK programmā tiks uzņemti 257 topošie uzņēmēji, bet inkubācijas programmā – 76 uzņēmumi. Turpināt LIAA Biznesa inkubatoros gaida jaunos uzņēmējus lasīšanu

Lai patīkama atpūta pie Stāķu dīķa!

Projekts “Brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošana pie Stāķu dīķa” turpina un papildina projektu “Stāķu dīķa labiekārtošana”, kas tika apstiprināts biedrības “SATEKA” izsludinātajā LEADER atklātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtā. Šis projekts ir nozīmīgs, jo projekta īstenošana sniedz iedzīvotājiem iespēju aktīvāk un ērtāk izmantot Stāķu dīķi un ap to radītās iespējas, pie tam, ar projekta palīdzību tiek modernizēta un uzlabota Stradu pagasta vide. Āra trenažieri ar dažādām funkcijām ļauj aktīvi un veselīgi pavadīt brīvo laiku ikvienam. Lai nodrošinātu kvalitatīvākas atpūtas iespējas Stāķu dīķa apmeklētājiem, tika paplašināta pludmales zona, uzstādīti trenažieri, kāpnes, kas ved no ietves uz dīķi un ģērbtuve.  Projekts “Brīvā laika aktivitāšu dažādošana pie Stāķu dīķa”, Nr. 19-07-AL05-A019.2201-000002, realizēts līdz 2020. gada jūnijam “LEADER” projekta ietvaros ar biedrības “SATEKA” atbalstu, tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros. Lai patīkama atpūta pie Stāķu dīķa!

Labiekārto DabasZāli Galgauskā

Galgauskā pabeigti celtniecības darbi pie mazās estrādes “DabasZāle” būvniecības, lai jau drīzumā uzsāktu ierīkot ugunskura vietu, sagādātu saliekamos solus, kurus varēs uzstādīt pēc nepieciešamības, uzstādītu interaktīvo karti ar QR kodiem, kas paredzēts spēlei “Pēdas”, ar kuras palīdzību ikviens interesents varēs iepazīt Galgauskas kultūrvietas, dabas krāšņumu un varēs uzzināt informāciju par dažādām pagastā esošām saimniecībām – tepat, dodoties interaktīvā piedzīvojumā dažu soļu rādiusā. Kā tas darbosies? Ar viedierīces palīdzību, nolasot krāsainos QR kodus, ikviens varēs doties pa “pēdām” Galgauskai. Katras informācijas beigās būs norāde uz nākamo punktu. Pavisam kopā būs 7 krāsaini punkti: sāksies ar zilās krāsas pēdu, tai sekos oranžās krāsas pēda, dzeltenās krāsas pēda, violetās krāsas pēda, zaļās krāsas pēda, sarkanās krāsas pēda un beigsies ar baltās krāsas pēdu.

Projekta “DabasZāle Galgauskā atpūtai un rekreācijai” Nr. 2019/AL05/7/A019.22.01/3 estrāde uzcelta 2020.gada pavasarī “LEADER” projekta ietvaros ar biedrības “SATEKA” atbalstu.

Šī būs vieta, kur pulcēties pagasta iedzīvotājiem un viesiem, lai gūtu kultūrdevu ikdienā un svētkos – šeit pie dabas Galgauskas centrā.

Esi mīļi gaidīts vienmēr!

SIA”Janis ECO B&C” realizē projektu ”Salmu kūlīšu ražošanas procesa efektivitates paaugstināšana”

Realizēts projekts ar Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” ar Nr.20-07-AL05-A019.2103-000004  “Salmu  kūlīšu ražošanas procesa efektivitātes paaugstināšana”.

Projekts tika iesniegts  caur vietējās rīcības grupu Biedrība “Sateka” , kas projektu izvērtēja un tālāk nosūtīja apstiprināšanai Lauku atbalsta dienestā.

Ar projekta atbalstu ir iegādāts firmas “Jāņrāmis” speciāli izgatavots ”Kūlīšu padeves konveijers JR000.002. Turpināt SIA”Janis ECO B&C” realizē projektu ”Salmu kūlīšu ražošanas procesa efektivitates paaugstināšana” lasīšanu

Realizē projekta “Iešūpojies vēsturē!” aktivitātes

Līgo pagastā jauniešu iniciatīvu grupa realizē biedrības ‘’Sateka’’ Mazo projektu konkursa projektu ’’Iešūpojies vēsturē!’’. Projekts paredz aktualizēt pagasta jauniešu, iedzīvotāju  un uzņēmēju sadarbību pagasta dzīves kvalitātes un vides uzlabošanā, ar mērķi netālu no sporta zonas pie kultūras nama izvietot šūpoles ar papildfunkcijām, kuru elementos iestrādāti vēstures fakti par pagastu . Šobrīd tiek veiktas  izzinošas aktivitātes, atlasot faktus un informāciju par pagasta svarīgākajiem notikumiem, kurus iestrādāt šūpoļu elementos. Turpināt Realizē projekta “Iešūpojies vēsturē!” aktivitātes lasīšanu

Aicinām piedalīties seminārā “Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanās iespēja”

Reģistrācija: https://forms.gle/EPaJoGXUDU6RvTay7

Dalībnieku skaits ierobežots! Lūgums reģistrēties līdz 14.augustam!

Semināra laikā diskusija par Zaļā ceļa “Ieriķi – Gulbene” iespējām uzņēmējdarbības attīstībā.

Izbraukums ar velosipēdiem “Lielkrūzes” – Jaunpiebalgas novads ( 15km- 20 km). Braucienā mūs pavadīs Latvijas Etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja lauku ekspozīcijas “Vēveri” vēsturnieks Edgars Žīgurs un Raitis Sijāts, Latvijas zaļo ceļu asociācija

Iespējama velo noma, lūdzu pieteikt iepriekš velosipēda nepieciešamību – Daiga t. 29128813, cesis@partneriba.lv

 Uz satikšanos z/s “Lielkrūzēs”, Jaunpiebalgā!

Klientu ērtībām SIA “Sonāte” paplašina telpas

SIA “Sonāte” ir realizējusi projektu Nr.17-07-AL05-A019.2103-000003 “Atpūtas kompleksa “Sonāte” pārbūve”, kas tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros, kā arī ieguldot uzņēmuma līdzekļus.

Projekta Nr.17-07-AL05-A019.2103-000003 “Atpūtas kompleksa “Sonāte” pārbūve”  mērķis bija projekta realizācijas gaitā pārbūvēt “Sonātes” ēku, kurā atrodas atpūtas komplekss ar kafejnīcu, viesu namu, banketa, zāli un pirti.

Turpināt Klientu ērtībām SIA “Sonāte” paplašina telpas lasīšanu

Nāc, iepazīsti, izgaršo!

SIA “Pakalnieši” ir realizējusi projektu Nr.20-07-AL05-A019.2103-000007 “Nāc, iepazīsti, izgaršo!”, kas tika realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenšanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projekta Nr.20-07-AL05-A019.2103-000007 “Nāc, iepazīsti, izgaršo!”  mērķis: SIA “Pakalnieši” mājas siera produkcijas apjoma palielināšana, jaunu produktu attīstīšana, aprīkot degustācijas telpu apmeklētājiem. Turpināt Nāc, iepazīsti, izgaršo! lasīšanu