Šī gada 23.janvārī biedrības SATEKA pārstāves Daiga Gargurne un Sintija Bogotā ar kolēģi no Daugavpils un Ilūkstes partnerības “Kaimiņi” devās pie lauku partnerības “Lielupe” kolēģiem, lai plānotu LEADER starpvalstu sadarbības projekta “Dabas spēks un pirts tradīcijas – sev, ģimenei un biznesam!” (Proj.nr. 18-00-A019.333-000006) 2020.gada aktivitātes.

 Šī gada 14. un 15.februārī projekta ietvaros, atpūtas kompleksā “Dīķsalas” norisināsies kontrastu terapijas apmācības, kuras vadīs Māris Žunda. Tāpat, 11. un 12.martā kontrastu terapijas apmācības norisināsies arī Igaunijā.

Savukārt, 19.-20. jūnijā, Višķos notiks pasākums “Pirts un zāļu diena 2020 ”, kurā būs noderīgas tematiskas lekcijas, radošas darbnīcās un meistarklases par pirts, zāļu un augu tematiku.

Dalībai šajās aktivitātes Gulbenes novada iedzīvotāji var pieteikties, rakstot e-pastu – sateka@sateka.lv vai zvanot – tel. nr. +371 26330257!

Aizvadītas apmācības Lietuvā par kontrastu terapiju

LEADER starpvalstu sadarbības projekta “Dabas spēks un pirts tradīcijas – sev, ģimenei un biznesam” ietvaros 2020. gada 17. un 18. janvārī piecu cilvēku sastāvā, no Biedrības “SATEKA” teritorijas, devāmies uz Lietuvas pilsētu Raubonys, lai piedalītos apmācībās – “Kontrastu terapija”. Turpināt Aizvadītas apmācības Lietuvā par kontrastu terapiju lasīšanu

Aicinām uz Mazo projektu konkursa 2019 noslēguma pasākumu Stāmerienas pilī!

Biedrība SATEKA aicina apmeklēt Mazo projektu konkursa 2019 noslēguma pasākumu!
2020.gada 07.februārī plkst. 13.00 Stāmerienas pilī notiks biedrības “SATEKA” finansētā Mazo projektu konkursa 2019 “Paaudze paaudzē!” noslēguma pasākums, kurā tiks prezentēti 8 mazie projekti, ko realizēja biedrības un nereģistrēta vietējās iniciatīvas grupas.
Mazo projektu konkursa 2019 mērķis bija atbalstīt radošus un inovatīvus Gulbenes novada vietējo iniciatīvas grupu projektus, kas veicina dažādu paaudžu sadarbību. Savukārt, konkursa apakšmērķis bija veicināt sadarbību starp vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Tas nozīmēja, ka projekta realizācijā tika iesaistīti vietējie uzņēmēji (komersanti, zemnieku saimniecības, saimnieciskās darbības veicēji, t.sk., mājražotāji, amatnieki, u.tml.).
Pasākuma dalībnieki balsojot noteikts interesantāko projektu, kurš saņems ne tikai naudas balvu, bet arī SATEKAS ceļojošo balvu: Pūci- pulksteni!
Aicinām pasākuma dalībniekus pieteikties līdz 04.02.2020. plkst.12.00, rakstot uz sateka@sateka.lv vai zvanot: 26330257

LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” plānotās aktivitātes 2020.gadā

Ieplāno laiku apmeklēt pasākumus:
➡️Sociālo uzņēmēju un pašvaldību darbinieku kopējais pasākums  4.martā, kas norisināsies biedrības “Tuvu” telpās, Brankas, Ozolnieku novads.
➡️ Ideju attīstības laboratorija – 17.-19.aprīlis, Gulbenes novads.

Ja ir interese: piesakies nosūtot pieteikumu uz sateka@sateka.lv

Deviņos novados notikušas diskusijas pašvaldībās par iesaisti sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā

2019.gadā laikā no oktobra līdz decembrim LEADER projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros 9 Latvijas novadu pašvaldībās (Alsunga, Babīte, Gulbene, Jelgava, Ķekava, Kuldīga, Mārupe, Olaine un Ozolnieki) norisinājās semināri pašvaldību darbiniekiem ar mērķi sniegt informāciju  par pašvaldības iespējām sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā. Pasākuma laikā dalībnieki tika informēti par ar sociālo uzņēmējdarbību saistīto likumdošanu, pieejamajiem atbalsta mehānismiem sociālajiem uzņēmējiem, tika stāstīts par veiksmīgiem sociālās uzņēmējdarbības piemēriem Latvijā un pasaulē, kā arī notika diskusija, kā laikā ne tikai bija iespējams saņemt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, bet arī mēģināts identificēt problēmas novadā, ko būtu iespējams risināt ar sociālo uzņēmumu palīdzību. Diskusijās tika runāts arī par nepieciešamajiem atbalsta rīkiem pašvaldībām, lai veiksmīgāk varētu sadarboties ar sociālajiem uzņēmējiem. Turpināt Deviņos novados notikušas diskusijas pašvaldībās par iesaisti sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā lasīšanu

Tiek papildinātas zināšanas par tūrisma maršrutu un dabas taku izveidi

Biedrības “SATEKA” pārstāves Daiga Gargurne un Sintija Bogotā šī gada 14.janvārī apmeklēja Vidzemes lauku partnerības “Brasla” starpvalstu sadarbības projekta “Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā” ietvaros organizēto tūrisma konferenci “Dabas taku izpēte un pilnveidošana Vidzemes lauku partnerības “Brasla” teritorijā”, kas norisinājās Straupes zirgu pastā.
Dienas pirmajā pusē Vidzemes lauku partnerības “Brasla” teritorijā esošie tūrisma informācijas centru speciālisti dalījās pieredzē tūrisma maršrutu izstrādē  – dabas taku vērtībās un pilnveidošanas iespējās.
Vidzemes Augstskolas lektore  Iveta Druva-Druvaskalne stāstīja par dabas takām mūsdienu cilvēkam un pasaules tendencēm tūrisma un atpūtas jomā.
Ogres novada pašvaldības speciālistes dalījās labās prakses pieredzē dažādu sadarbības modeļu veidošanā, labiekārtojot gan dabas takas, gan ierīkojot atpūtas vietas.
Noslēgumā Dabas aizsardzības pārvaldes dabas tūrisma un izglītības eksperts Andris Soms sniedza padomus par stendos izvietotās informācijas plānošanu, izvietošanu un noformēšanu tajos.
Konferencē iegūtā informācija un citu kolēģu pieredze būs noderīga divu LEADER projektu – starpteritoriālā  sadarbības projekta “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” (Projekta Nr. 19-00-A19.332-000006) un starptautiskā sadarbības projekta “Sēņu ceļš” (Projekta Nr. 18-00-A19.333-000014) realizācijā, veidojot tūrisma maršrutus, atpūtas vietas, gatavojot informatīvos stendus un izvietojot norādes.

Šī gada 7.janvārī sadarbības partneri no SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”Stāmerienas pagasta pārvaldesGulbenes Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra, Alūksnes bānīša stacijasAlūksnes lauku partnerības un biedrības Sateka tikās, lai diskutētu par šogad plānotajām starpteritoriālā sadarbības projekta “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” (proj.nr.19-00-A019.332-000006) aktivitātēm.

Aicinām iesaistīties biedrības “SATEKA” sadarbības projektu aktivitātēs!

Plānotās aktivitātes Tēma Norises laiks Norises vieta Pieteikšanās termiņi

LEADER Starptautiskais sadarbības projekts „Tūrisma attīstība no tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam” (Projekta Nr. 18-00-A19.333-000012).
Projekta mērķis ir veicināt tūrisma uzņēmējdarbības pilnveidošanu partneru teritorijās, radīt jaunus inovatīvus tūrisma produktus un pakalpojumus.

Meistarklases. Pieredzes apmaiņas darbnīcas. Amatniecība. Tūrisms 2020.gada 26.-30. aprīlis Latvija, Saldus rajona attīstības biedrības teritorija līdz 03.04.2020.
Meistarklases. Pieredzes apmaiņas darbnīcas. Dīķsaimniecība, zivju audzēšana. Tūrisms 2020.gada 28.-29. maijs Lietuva, Utena līdz 06.05.2020.
Latvijas biznesa forums Tūrisma attīstība 2020.gada 07.-08. oktobris Latvija, Ropažu Garkalnes partnerības teritorija līdz 07.09.2020.

LEADER Starptautiskais sadarbības projekts “Dabas spēks un pirts tradīcijas – sev, ģimenei un biznesam!” (Projekta Nr. 18-00-A19.333-000006).
Projekta mērķis  – paplašināt vietējo iedzīvotāju zināšanas un prasmes par ārstniecības augu un pirts lomu dzīves kvalitātes uzlabošanā, gūt pieredzi par uzņēmējdarbību šajā jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs, veicināt vietējo iedzīvotāju zināšanas ekonomisku aktivitāšu uzsākšanai un attīstībai.

Praktiskas apmācības Kontrastu terapija 2020.gada 14.-15. februāris Latvija, viesu nams “Dīķsalas”, Stradu pag., Gulbenes nov. līdz 03.02.2020.
Praktiskas apmācības Kontrastu terapija 2020.gada marts* Igaunija* līdz 20.02.2020.

LEADER Starptautiskais sadarbības projekts “Sēņu ceļš” (Projekta Nr. 18-00-A19.333-000014).
Projekta mērķis ir izveidot starptautisku “Sēņu ceļu” – savākto meža nekoksnes produktu un no tiem izgatavoto produktu biznesa iniciatīvu tīklu, attīstīt sēņu un citu meža nekoksnes resursu tematisko tūrismu lauku teritorijās kā inovatīvu un tūrisma tirgum pievilcīgu nišu un kā vietējās ekonomikas dažādošanas instrumentu, un stiprināt individuālo pārtikas mājražotāju un tūrisma uzņēmēju savstarpējo pieredzes apmaiņu un kooperāciju Latvijā un ārzemēs produktu noieta sekmēšanai un vispārējai uzņēmējdarbības attīstībai.

Pieredzes apmaiņas darbnīca Meža nekoksnes produktu vākšana un saimniekošana aizsargājamās teritorijās 2020.gada maijs* Latvija, Lauku partnerības “Ziemeļgauja” teritorija līdz 15.04.2020.

LEADER Starpteritoriālais sadarbības projekts “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā!” (Projekta Nr. 19-00-A19.332-000009).
Projekta mērķis – sociālās uzņēmējdarbības popularizēšana, aktivizēšana un attīstīšana lauku teritorijās, tādējādi veicinot iedzīvotāju, uzņēmēju, pašvaldību darbinieku izpratni par sociālo uzņēmējdarbību kā līdzvērtīgu uzņēmējdarbības virzienu.

Pieredzes apmaiņas brauciens Sociālā uzņēmējdarbība 2020.gada februāris – marts* Latvija* līdz 10.02.2020.

* Konkrēti norises laiki un norises vietas tiks precizētas un informācija publicēta biedrības “SATEKA” mājaslapā (www.sateka.lv) un Facebook profilā (Biedrība SATEKA).

Aicinām interesentus no Gulbenes novada pieteikties iepriekš minētajām aktivitātēm, sūtot pieteikumu uz e-pastu sateka@sateka.lv vai zvanot  – tel.nr. +371 26330257, līdz iepriekš norādītajiem termiņiem! Vairāk informācijas par plānotajām aktivitātēm var saņemt, rakstot uz sateka@sateka.lv vai zvanot – tel.nr. +371 26330257. Lūdzu, ņemt vērā, ka plānotajās aktivitātēs dalībnieku vietu skaits ir ierobežots! Dalība aktivitātēs ir bezmaksas!

Projekti tiek realizēti ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” atbalstu.

Apmācības pirtniekiem

Aicinām pirtniekus pieteikties BEZMAKSAS apmācībām par kontrastu terapiju, kas norisināsies  šī gada 17.-18.janvārī, Lietuvā!
Ņemot vērā, ka vietu skaits ir ierobežots, lūdzam dalību pieteikt līdz šī gada 14.janvārim, sūtot e-pastu sateka@sateka.lv vai zvanot – tel.nr. +371 26330257!
Apmācības tiek organizētas starptautiskā sadarbības projekta „Dabas spēks un pirts tradīcijas – sev, ģimenei un biznesam!” (Projekta Nr. 18-00-A019.333-000006) ietvaros, kurš tiek realizēts ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

SIA “RWW” pilnveido un paplašina pakalpojuma klāstu!

Uzņēmums SIA „RWW” nodarbojas ar koka izstrādājumu ražošanu–mēbeļu, interjera priekšmetu un suvenīru izgatavošanu, kā arī amatniecību. Realizējot projektu Nr. 19-07-AL05-A019.2103-000004 “Iekārtu un instrumentu iegāde SIA “RWW” konkurētspējas paaugstināšanai un jauna pakalpojuma nodrošināšanai” esam aprīkojuši darbnīcu ar  jaunām iekārtām – CNC frēžēšanas darba galdu, CO2 lāzergravēšanas darba galdu, lentas slīpmašīnu, kā arī 5 gb. kaltu komplektiem un 5 gb.iededzināšanas aparātiem, ar kuriem varam nodrošināt jaunu pakalpojumu Gulbenes novadā – meistarklašu un apmācību vadīšanu vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem.

Turpināt SIA “RWW” pilnveido un paplašina pakalpojuma klāstu! lasīšanu