Piecu mēnešu mentoringa programmas sociālajiem uzņēmējiem veiksmes stāsts – reģistrēti divi jauni sociālie uzņēmumi

LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros tika realizēta piecu mēnešu mentoringa programma topošajiem un jaunajiem sociālajiem uzņēmējiem, kā rezultātā tikuši reģistrēti divi jauni sociālie uzņēmumi – SIA “BenefitPro” un SIA “Atbalsta centrs “Citāds Es””. Turpināt Piecu mēnešu mentoringa programmas sociālajiem uzņēmējiem veiksmes stāsts – reģistrēti divi jauni sociālie uzņēmumi lasīšanu

Ar tiešsaistes pasākumu noslēgta piecu mēnešu mentoringa programma topošajiem sociālajiem uzņēmējiem

LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros ir realizēta mentoringa programma topošajiem sociālajiem uzņēmējiem, un 24. februārī norisinājās programmas noslēguma pasākums – Izlaidums.

Programmas noslēguma pasākuma jeb izlaiduma laikā mentoringa programmas dalībnieki prezentēja savu ideju un atbildēja uz pasākuma skatītāju jautājumiem. Kā atzina dalībnieki – aktīva līdzdalība šajā programmā ne tikai sniedza zināšanas, bet arī ļāva paskatīties uz izsapņoto no dažādiem skatu punktiem, kā rezultātā ideja tika ievērojami pārveidota, uzlabota vai pat pilnībā izmainīta. Turpināt Ar tiešsaistes pasākumu noslēgta piecu mēnešu mentoringa programma topošajiem sociālajiem uzņēmējiem lasīšanu

Noslēdzas mentoringa programma topošajiem sociālajiem uzņēmējiem

LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros ir realizēta mentoringa programma topošajiem un jaunajiem sociālajiem uzņēmējiem, un 24. februārī pl. 16.00 tiešsaistē norisināsies programmas noslēguma pasākums.

Mentoringa programmas ietvaros piecu mēnešus garumā sociālās uzņēmējdarbības ideju autori grupu un individuālās sesijās attīstīja 15 sociālās uzņēmējdarbības idejas.  Pasākuma programmā tika iekļautas dažādu formātu aktivitātes tiešsaistē, piemēram,  vebināri, individuālas konsultācijas un ikmēneša mācību grupas tikšanās. Turpināt Noslēdzas mentoringa programma topošajiem sociālajiem uzņēmējiem lasīšanu

Piecu mēnešu ideju attīstības un mentoringa programma jaunajiem sociālajiem uzņēmējiem

LEADER projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros oktobrī uzsākta mentoringa programma jaunajiem sociālajiem uzņēmējiem. Programmā iesaistījušies jau esoši, tikko dibināti sociālie uzņēmēji, kā arī topošie sociālie uzņēmēji, kuri vēl tikai attīsta savu ideju.

Piecu mēnešu mentoringa programmas ietvaros motivēti jaunie sociālie uzņēmēji attīstīs un pilnveidos 15 sociālās uzņēmējdarbības idejas. Programmas ietvaros paredzētas gan grupu nodarbības, gan individuālas sesijas. Katru mēnesi nodarbības tiek veltītas kādam noteiktam tematam – sociālās uzņēmējdarbības juridiskajiem jautājumiem un pārmaiņu teorijai, kas palīdz apzināties sociālo ietekmi, biznesa modeļa veidošanai, dizaina domāšanai, mārketingam, zīmola izstrādei, grāmatvedībai, kā arī biznesa plāna izstrādei. Turpināt Piecu mēnešu ideju attīstības un mentoringa programma jaunajiem sociālajiem uzņēmējiem lasīšanu

Sagatavotas mācību video lekcijas par sociālās uzņēmējdarbības tēmām

LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros sagatavotas 30 mācību video lekcijas par dažādām sociālās uzņēmējdarbības tēmām.

Mācību video lekcijas radītas ar mērķi sniegt atbildes uz daudziem un dažādiem ar sociālo uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem, piemēram: kas ir sociālais uzņēmums? Kāds ir sociālā uzņēmuma biznesa modelis? Kādi atbalsta instrumenti pieejami sociālajiem uzņēmējiem? Turpināt Sagatavotas mācību video lekcijas par sociālās uzņēmējdarbības tēmām lasīšanu

Pieredzes brauciens pie Pierīgas partnerības topošiem un esošiem sociālajiem uzņēmējiem

30.oktobrī LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros tiek organizēts pieredzes apmaiņas brauciens pie topošiem un esošiem sociālajiem uzņēmējiem un organizācijām, kas sniedz sociālos pakalpojumus Mārupes, Babītes un Olaines novados. Turpināt Pieredzes brauciens pie Pierīgas partnerības topošiem un esošiem sociālajiem uzņēmējiem lasīšanu

“Sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstības laboratorijā” meklē risinājumus sabiedrībai nozīmīgām problēmām

Gulbenē trīs dienu garumā “Sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstības laboratorijā” tika meklēti radoši un inovatīvi risinājumi dažādām sociālām, sabiedrībai nozīmīgam problēmām.

 Vairāk kā 50 dalībnieku, 20 sākotnējas idejas, bet deviņas idejas, kas tālāk ekspertu vadībā tika attīstītas –  tik darbīgi no 4. līdz 6. septembrim Gulbenes novadā tika strādāts, lai no sākotnējām iecerēm, kā piemēram, atpūtas dārzs iedzīvotājiem, atbalsta centrs jauniešiem, ārpusskolas nodarbību centrs, stikla pudeļu otrreizēja pārstrāde, veidotu jau praktiskus risinājumus to realizācijai.

Laboratorijas noslēgumā žūrija par labāko atzina “Green way” ideju nodarbināt bijušos ieslodzītos otrreizējā tekstila pārstrādē.  Evija Jansone, komandas “Green way” pārstāve, neslēpj sajūsmu par uzvaru: “Liels paldies organizatoriem par sirsnīgu sagaidīšanu, rūpēm, padomiem un iedrošinājumu doties pretī saviem mērķiem! Paldies, ka tika dota iespēja piedzīvot emocijas un sajust, ka visi vēlamies dzīvot skaistā, radošā un sakoptā vidē!”

Galvenā balva uzvarētājiem ir pieredzes brauciens pie sociālā uzņēmuma “Dabas zirgi”,  kur noritēs arī darbs kopā ar mentoriem, lai vēl vairāk attīstītu un pilnveidotu ieceri.

“Piedzīvojot veselu emociju un ideju evolūcijas ciklu, šodien, jau pēc pasākuma, “dzima” jauna ideja un radās lielāka motivācija darboties” norāda viena no pasākuma dalībniecēm, Asnāte Busule. Šis vieš cerību, ka arī daudzo citu ideju pieteicēji laboratorijas laikā būs guvuši apstiprinājumu savas idejas nozīmīgumam, saskatījuši tās realizācijas iespējas.

Ideju laboratorija bija viena no LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros realizētajām aktivitātēm, kur desmit novadu pašvaldību (Alsunga, Babīte, Gulbene, Jelgava, Ķekava, Kuldīga, Skrunda, Mārupe, Olaine un Ozolnieki) iedzīvotājiem tiek sniegts atbalsts jaunu sociālo uzņēmumu veidošanā. Līdz šim katrā pašvaldībā ir realizētas gan iedzīvotāju, gan pašvaldības darbinieku apmācības, ir izdota rokasgrāmata, izveidotas videolekcijas par sociālās uzņēmējdarbības tēmām, izveidota Facebook lapa “Biznesa siltumnīca”.

Projekts „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā”, projekta Nr.19-00-A019.332-000009, tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projektā iesaistītas biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, biedrība “Lauku partnerība “Lielupe””, biedrība “Darīsim paši!”, biedrība “SATEKA” un biedrība “Pierīgas partnerība”.

Sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstības un mentoringa programma topošajiem sociālajiem uzņēmējiem

Mentoringa programma

LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros piedāvājam piecus mēnešus ilgu,  no 2020.GADA OKTOBRA līdz  2021.GADA FEBRUĀRIM, sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstības un mentoringa programmu. Grupu un individuālās sesijās kopā ar dažādu jomu ekspertiem būs iespēja attīstīt savu sociālās uzņēmējdarbības ideju. Katru mēnesi nodarbības tiks veltītas kādam noteiktam tematam – sociālās uzņēmējdarbības juridiskajiem jautājumiem un pārmaiņu teorijai, kas palīdz apzināties sociālo ietekmi, biznesa modeļa veidošanai, dizaina domāšanai, mārketingam, zīmola izstrādei, grāmatvedībai, kā arī biznesa plāna veidošanu.

Programmā iekļautas dažādu formātu aktivitātes (detalizētu nodarbību grafiku skatīt zemāk):

  •  klātienes nodarbības par dažādām sociālās uzņēmējdarbības tēmām – vienu reizi mēnesī, sestdienā*
  • vebināri – tiešsaistes darbnīcas un lekcijas par dažādām sociālās uzņēmējdarbības tēmām
  • individuālas konsultācijas – individuālas tiešsaistes konsultācijas ar katru no ekspertiem
  • ikmēneša mācību grupu tiešsaistes tikšanās – visi dalībnieki tiks sadalīti trīs mācību grupās, katra mēneša beigās pastāstot par savas idejas attīstības progresu un aktuālajiem izaicinājumiem, kā arī neskaidrajiem jautājumiem, kuri jāprecizē.

Turpināt Sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstības un mentoringa programma topošajiem sociālajiem uzņēmējiem lasīšanu

Izdota rokasgrāmata “No idejas līdz sociālajam uzņēmumam”

LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros izdota rokasgrāmata topošajiem sociālajiem uzņēmējiem “No idejas līdz sociālajam uzņēmumam”

Rokasgrāmata “No idejas līdz sociālajam uzņēmumam” sniedz praktisku ieskatu sociālajā uzņēmējdarbībā un sociālā uzņēmuma veidošanā.  Tā sniegs atbildes uz galvenajiem jautājumiem, kas rodas, veidojot sociālo uzņēmumu: kā formulēt uzņēmuma sociālo mērķi? Kā veidot biznesa modeli? Kā apzināties aktivitāšu radītās pārmaiņas? Kādi ir soļi, lai kļūtu par sociālo uzņēmēju? Turpināt Izdota rokasgrāmata “No idejas līdz sociālajam uzņēmumam” lasīšanu

Aicina piedalīties “Sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstības laboratorijā”

LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros no 4. līdz 6. septembrim Gulbenes novadā, pašā Gaujas krastā – atpūtas kompleksā “Lācītes”, notiks “Sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstības laboratorija”. Tas būs 48 h garš ideju maratons, kurā profesionālu mentoru vadībā būs iespēja attīstīt jau iecerētas, kā arī izstrādāt jaunas sociālās uzņēmējdarbības idejas, lai pasākuma noslēgumā radītu jau gatavus sociālā biznesa prototipus. Turpināt Aicina piedalīties “Sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstības laboratorijā” lasīšanu