Sagatavotas mācību video lekcijas par sociālās uzņēmējdarbības tēmām

LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros sagatavotas 30 mācību video lekcijas par dažādām sociālās uzņēmējdarbības tēmām.

Mācību video lekcijas radītas ar mērķi sniegt atbildes uz daudziem un dažādiem ar sociālo uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem, piemēram: kas ir sociālais uzņēmums? Kāds ir sociālā uzņēmuma biznesa modelis? Kādi atbalsta instrumenti pieejami sociālajiem uzņēmējiem? Turpināt Sagatavotas mācību video lekcijas par sociālās uzņēmējdarbības tēmām lasīšanu

Pieredzes brauciens pie Pierīgas partnerības topošiem un esošiem sociālajiem uzņēmējiem

30.oktobrī LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros tiek organizēts pieredzes apmaiņas brauciens pie topošiem un esošiem sociālajiem uzņēmējiem un organizācijām, kas sniedz sociālos pakalpojumus Mārupes, Babītes un Olaines novados. Turpināt Pieredzes brauciens pie Pierīgas partnerības topošiem un esošiem sociālajiem uzņēmējiem lasīšanu

“Sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstības laboratorijā” meklē risinājumus sabiedrībai nozīmīgām problēmām

Gulbenē trīs dienu garumā “Sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstības laboratorijā” tika meklēti radoši un inovatīvi risinājumi dažādām sociālām, sabiedrībai nozīmīgam problēmām.

 Vairāk kā 50 dalībnieku, 20 sākotnējas idejas, bet deviņas idejas, kas tālāk ekspertu vadībā tika attīstītas –  tik darbīgi no 4. līdz 6. septembrim Gulbenes novadā tika strādāts, lai no sākotnējām iecerēm, kā piemēram, atpūtas dārzs iedzīvotājiem, atbalsta centrs jauniešiem, ārpusskolas nodarbību centrs, stikla pudeļu otrreizēja pārstrāde, veidotu jau praktiskus risinājumus to realizācijai.

Laboratorijas noslēgumā žūrija par labāko atzina “Green way” ideju nodarbināt bijušos ieslodzītos otrreizējā tekstila pārstrādē.  Evija Jansone, komandas “Green way” pārstāve, neslēpj sajūsmu par uzvaru: “Liels paldies organizatoriem par sirsnīgu sagaidīšanu, rūpēm, padomiem un iedrošinājumu doties pretī saviem mērķiem! Paldies, ka tika dota iespēja piedzīvot emocijas un sajust, ka visi vēlamies dzīvot skaistā, radošā un sakoptā vidē!”

Galvenā balva uzvarētājiem ir pieredzes brauciens pie sociālā uzņēmuma “Dabas zirgi”,  kur noritēs arī darbs kopā ar mentoriem, lai vēl vairāk attīstītu un pilnveidotu ieceri.

“Piedzīvojot veselu emociju un ideju evolūcijas ciklu, šodien, jau pēc pasākuma, “dzima” jauna ideja un radās lielāka motivācija darboties” norāda viena no pasākuma dalībniecēm, Asnāte Busule. Šis vieš cerību, ka arī daudzo citu ideju pieteicēji laboratorijas laikā būs guvuši apstiprinājumu savas idejas nozīmīgumam, saskatījuši tās realizācijas iespējas.

Ideju laboratorija bija viena no LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros realizētajām aktivitātēm, kur desmit novadu pašvaldību (Alsunga, Babīte, Gulbene, Jelgava, Ķekava, Kuldīga, Skrunda, Mārupe, Olaine un Ozolnieki) iedzīvotājiem tiek sniegts atbalsts jaunu sociālo uzņēmumu veidošanā. Līdz šim katrā pašvaldībā ir realizētas gan iedzīvotāju, gan pašvaldības darbinieku apmācības, ir izdota rokasgrāmata, izveidotas videolekcijas par sociālās uzņēmējdarbības tēmām, izveidota Facebook lapa “Biznesa siltumnīca”.

Projekts „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā”, projekta Nr.19-00-A019.332-000009, tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projektā iesaistītas biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, biedrība “Lauku partnerība “Lielupe””, biedrība “Darīsim paši!”, biedrība “SATEKA” un biedrība “Pierīgas partnerība”.

Sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstības un mentoringa programma topošajiem sociālajiem uzņēmējiem

Mentoringa programma

LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros piedāvājam piecus mēnešus ilgu,  no 2020.GADA OKTOBRA līdz  2021.GADA FEBRUĀRIM, sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstības un mentoringa programmu. Grupu un individuālās sesijās kopā ar dažādu jomu ekspertiem būs iespēja attīstīt savu sociālās uzņēmējdarbības ideju. Katru mēnesi nodarbības tiks veltītas kādam noteiktam tematam – sociālās uzņēmējdarbības juridiskajiem jautājumiem un pārmaiņu teorijai, kas palīdz apzināties sociālo ietekmi, biznesa modeļa veidošanai, dizaina domāšanai, mārketingam, zīmola izstrādei, grāmatvedībai, kā arī biznesa plāna veidošanu.

Programmā iekļautas dažādu formātu aktivitātes (detalizētu nodarbību grafiku skatīt zemāk):

  •  klātienes nodarbības par dažādām sociālās uzņēmējdarbības tēmām – vienu reizi mēnesī, sestdienā*
  • vebināri – tiešsaistes darbnīcas un lekcijas par dažādām sociālās uzņēmējdarbības tēmām
  • individuālas konsultācijas – individuālas tiešsaistes konsultācijas ar katru no ekspertiem
  • ikmēneša mācību grupu tiešsaistes tikšanās – visi dalībnieki tiks sadalīti trīs mācību grupās, katra mēneša beigās pastāstot par savas idejas attīstības progresu un aktuālajiem izaicinājumiem, kā arī neskaidrajiem jautājumiem, kuri jāprecizē.

Turpināt Sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstības un mentoringa programma topošajiem sociālajiem uzņēmējiem lasīšanu

Izdota rokasgrāmata “No idejas līdz sociālajam uzņēmumam”

LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros izdota rokasgrāmata topošajiem sociālajiem uzņēmējiem “No idejas līdz sociālajam uzņēmumam”

Rokasgrāmata “No idejas līdz sociālajam uzņēmumam” sniedz praktisku ieskatu sociālajā uzņēmējdarbībā un sociālā uzņēmuma veidošanā.  Tā sniegs atbildes uz galvenajiem jautājumiem, kas rodas, veidojot sociālo uzņēmumu: kā formulēt uzņēmuma sociālo mērķi? Kā veidot biznesa modeli? Kā apzināties aktivitāšu radītās pārmaiņas? Kādi ir soļi, lai kļūtu par sociālo uzņēmēju? Turpināt Izdota rokasgrāmata “No idejas līdz sociālajam uzņēmumam” lasīšanu

Aicina piedalīties “Sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstības laboratorijā”

LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros no 4. līdz 6. septembrim Gulbenes novadā, pašā Gaujas krastā – atpūtas kompleksā “Lācītes”, notiks “Sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstības laboratorija”. Tas būs 48 h garš ideju maratons, kurā profesionālu mentoru vadībā būs iespēja attīstīt jau iecerētas, kā arī izstrādāt jaunas sociālās uzņēmējdarbības idejas, lai pasākuma noslēgumā radītu jau gatavus sociālā biznesa prototipus. Turpināt Aicina piedalīties “Sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstības laboratorijā” lasīšanu

Seminārā “Sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbība” gūtās atziņas

Šī gada 4.martā biedrības “SATEKA” pārstāves Daiga Gargurne un Sintija Bogotā kopā ar Gulbenes novada pašvaldības pārstāvjiem piedalījās seminārā “Sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbība”, kas norisinājās Ozolnieku novadā, biedrības “Tuvu” telpās. Biedrība “Tuvu” ir sociālais uzņēmums, kuras mērķis ir sociālās atstumtības mazināšana un labklājības veicināšana ģimenēm, bērniem un vientuļajiem cilvēkiem visā Latvijā. Seminārs tika rīkots LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros kopā ar sadarbības partneriem – biedrību “Partnerību “Daugavkrasts””, biedrību “Darīsim paši!”, biedrību “Lauku partnerību “Lielupe””, biedrību “Pierīgas partnerību” un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju . Turpināt Seminārā “Sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbība” gūtās atziņas lasīšanu

Notiks biznesa ideju attīstības “laboratorija” par sociālo uzņēmējdarbību

No 17-19.aprīlim Gulbenes novada atpūtas kompleksā Dīķsalas notiks Biznesa ideju attīstības “laboratorija”, kas būs nākamā aktivitāte LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros. Laboratorijas mērķis ir topošajiem sociālajiem uzņēmējiem, kuriem ir idejas biznesa realizācijai, palīdzēt attīstīt šīs idejas, sniedzot iespēju savstarpēji sapazīties un sadarboties ideju attīstīšanā, gūt zināšanas no piesaistītājiem ekspertiem un mentoriem, kas pārstāvēs dažādas, ar biznesu saistītas, jomas.

Projektu realizē biedrības “Partnerība Daugavkrasts”, “SATEKA”, lauku partnerība “Lielupe”, “Darīsim paši!”un “Pierīgas partnerība”.

Informācijai seko līdz iesaistīto partnerību mājas lapās un FB lapās.

Vebinārs pašvaldību darbiniekiem “Sociālie uzņēmumi. Pašvaldību atbalsta instrumenti.”

LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros pašvaldību darbiniekiem un citiem interesentiem 2020. gada 12. februārī pl. 09.30 tiek piedāvāts vebinārs: “Sociālie uzņēmumi. Pašvaldību atbalsta instrumenti.” Vebināru var skatīt ŠEIT!

Vebināru vadīs lektore Agnese Frīdenberga, juriste, “Providus” pētniece, “Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas” valdes locekle, kura stāsta: “Pašvaldībās jau pieejamās atbalsta programmas nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem ir laba augsne tam, lai nākotnē reģionos veidotos sociālie uzņēmumi. Tomēr tas nekad nav viegls lēmums mainīt esošās paradigmas un mēģināt rīkoties citādi, kā ierasts. Pašvaldības vēlas izrādīt labo gribu, bet pastāv bailes no nezināmā un nesaprotamā.” Turpināt Vebinārs pašvaldību darbiniekiem “Sociālie uzņēmumi. Pašvaldību atbalsta instrumenti.” lasīšanu