Iepazīstās ar Gulbenes novada uzņēmēju pieredzi sociālās uzņēmējdarbības jomā

Š.g. 30.septembrī LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros notika pieredzes apmaiņas brauciens pie Gulbenes novada uzņēmējiem un organizācijām, kuras darbojas sociālās uzņēmējdarbības jomā. Šajā braucienā piedalījās dalībnieki no sadarbības projekta partneru – biedrību “Partnerība Daugavkrasts”, “Pierīgas partnerības”, “Darīsim paši!”, “Lauku partnerība “Lielupe”” un “SATEKAS” darbības teritorijām, kā arī “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas” direktore Regita Zeiļa.

Brauciena dalībnieki vispirms ieradās Druvienā, lai iepazītos ar Druvienas Latviskās dzīvesziņas centra pieredzes stāstu un viņu piedāvājumu dažādām mērķu grupām, aptverot piedāvājumu bērniem, jauniešiem, ģimenēm un senioriem, kā arī jebkuram citam interesentam.

Tālāk dalībnieki devās uz “Rubeņu rančo”, kurā satikās un iepazinās ar Alisi Rubeni – Dūni un SIA “RWW” un Rubeņu ģimenes paveikto Stāķu ciemā, iesaistot bērnus darba prasmju apgūšanā un vides veidošanā – izveidojot tūrisma objektu “Dabas viesistabu” un labiekārtot Stāķu parku kā vietu kur pulcēties gan skolas bērniem, gan citiem iedzīvotājiem.

Turpat, ar savu pieredzi dalījās arī SIA “Typical Latvian” īpašniece Elīna Bērziņa. Šī uzņēmuma darbības lauks ir saistīts ar pastkartēm, kurām ir katrai savs stāsts un papīra dizaina lietām, kas rakstīšanas pieredzi padara aizraujošāku. Elīna ir sociāli aktīva un daļu no uzņēmuma ieņēmumiem novirza dažādiem sociālajiem projektiem, piemēram, šogad martā izveidotā kolekcija “Mans draugs” ir sniegusi atbalstu dzīvnieku patversmei “Astes un ūsas”.

Annija Ceriņa ir izveidojusi ģimenes studiju “Guguce”, kurā tiek pulcinātas jaunās māmiņas, lai risinātu viņām aktuālos jautājumus. Studijā tiek organizētas dažādas tikšanās un lekcijas ar dažādu jomu speciālistiem, meistarklases un vienkārši kopā būšanas brīži ar citām māmiņām.

“TelpaMums” ir izveidota un labiekārtota, lai tur rīkotu gan privātus, gan publiskus pasākumus pieaugušajiem un bērniem. Kā pieredzē dalījās pulcēšanās telpas izveidotāja Līga Zvirgzdiņa- tajā ir ierīkota neliela virtuve, lai brīvā un radošā atmosfērā organizētu arī ēdienu gatavošanas meistarklases.

Kā noslēdzošais pieredzē dalījās SIA “Lokāls” īpašnieks Atis Barinskis. SIA “Lokāls” 2020.gada jūnijā ir ieguvis sociālā uzņēmuma statusu  kultūras iestāžu darbības jomā. Uzņēmuma sociālais mērķis ir izveidot un uzturēt atbalsta platformu sabiedrības iniciatīvām un aktīvai pilsoniskai līdzdalībai kultūrvides un sociālās telpas veidošanai. Lai pulcinātu apmeklētājus, tiek piedāvātas neformālas izglītības iespējas un kultūras pasākumu programma, veicinot ilgtspējīgu  indivīda personības izaugsmi.

Brauciena dalībnieki atzinīgi novērtēja Gulbenes novada uzņēmēju pieredzes stāstus un iedvesmojās savu ieceru īstenošanai un darbības pilnveidošanai.