Ar tiešsaistes pasākumu noslēgta piecu mēnešu mentoringa programma topošajiem sociālajiem uzņēmējiem

LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros ir realizēta mentoringa programma topošajiem sociālajiem uzņēmējiem, un 24. februārī norisinājās programmas noslēguma pasākums – Izlaidums.

Programmas noslēguma pasākuma jeb izlaiduma laikā mentoringa programmas dalībnieki prezentēja savu ideju un atbildēja uz pasākuma skatītāju jautājumiem. Kā atzina dalībnieki – aktīva līdzdalība šajā programmā ne tikai sniedza zināšanas, bet arī ļāva paskatīties uz izsapņoto no dažādiem skatu punktiem, kā rezultātā ideja tika ievērojami pārveidota, uzlabota vai pat pilnībā izmainīta. Turpināt Ar tiešsaistes pasākumu noslēgta piecu mēnešu mentoringa programma topošajiem sociālajiem uzņēmējiem lasīšanu

Aicinām iesaistīties Latgales velotūrsima attīstības stratēģijas 2021-2027 izstrādē

Aicinām Gulbenes novada velotūrisma atbalstītājus un entuziastus piedalīties darbsemināros Latgales velotūrisma attīstības stratēģijas 2021- 2027 izstrādei, ieviešanai un velotūrisma iesaistei.
Darbsemināros, kas notiks Zoom tiešsaistēs 18., 26. un31.martā ar turpinājumu aprīlī, atradīsim ceļus, kā katra stiprās puses izmantot, lai attīstītu velotūrismu Latgalē nākamajos 7 gados!

Par semināriem vairāk:

seminārs EV11 18.03.2021

seminārs EV11 26.03.2021

seminārs EV11 31.03.2021

Top video ceļvedis

Vakar, 21.februārī, ziemīgā, bet siltā dienā tika filmēts video ceļvedis “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!”. Filmēšana norisinājās sadarbības partneru teritorijās: biedrības “SATEKA” teritorijā – Gulbenes novadā un Alūksnes lauku partnerības teritorijā – Alūksnes novadā.

Šis video ceļvedis tiek radīts, lai popularizētu Bānīša zemes teritorijā esošos labumus –  uzņēmējus, šaursliežu dzelzceļu, apskates objektus, dabu un aktīvās atpūtas iespējas, piedāvājot caur video izjust, izgaršot un izbaudīt Bānīša zemes labumus. Nākamie video ceļveža filmēšanas etapi norisināsies pavasarī, vasarā un rudenī, un 2021.gada nogalē tas nonāks pie skatītājiem. Turpināt Top video ceļvedis lasīšanu

Noslēdzas mentoringa programma topošajiem sociālajiem uzņēmējiem

LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros ir realizēta mentoringa programma topošajiem un jaunajiem sociālajiem uzņēmējiem, un 24. februārī pl. 16.00 tiešsaistē norisināsies programmas noslēguma pasākums.

Mentoringa programmas ietvaros piecu mēnešus garumā sociālās uzņēmējdarbības ideju autori grupu un individuālās sesijās attīstīja 15 sociālās uzņēmējdarbības idejas.  Pasākuma programmā tika iekļautas dažādu formātu aktivitātes tiešsaistē, piemēram,  vebināri, individuālas konsultācijas un ikmēneša mācību grupas tikšanās. Turpināt Noslēdzas mentoringa programma topošajiem sociālajiem uzņēmējiem lasīšanu

Aicinām pieteikties praktisko apmācību nodarbībai

4.nodarbība: Seminārs “Facebook un Instagram platformas. Soli pa solim mārketinga komunikācijā.” notiks 18.februārī, plkst.11.00-13.00
Nodarbība notiks attālināti Zoom platformā.
Dalībnieki: tūrisma saimniecību pārstāvji, tūrisma nozarē strādājošie, mājražotāji, amatnieki, u.c. interesenti.
Vieta un laiks:. Seminārs notiks 18.februārī, plkst.11.00, ZOOM platformā (links pirms pasākuma tiks izsūtīts reģistrētajiem dalībniekiem).
Pieteikšanās: https://forms.gle/WKuQshHWNUj5TLAX7
jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt: 29210007.
Apmācības notiek projekta “Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam”, nr.18-00-A019.333-000012, ietvaros.

Dižprojekts 2020

Biedrība SATEKA  nominācijai Dižprojekts 2020 izvirzījusi SIA “Pakalnieši” realizēto projektu “Mājas siera ražošanas telpu paplašināšana”.

Par šo projektu vari nobalsot līdz 15.februārim:

Biedrībā aizvadīts darbīgs un aktīvs gads.

2020.gads biedrībai “SATEKA” bijis darbīgs un aktīvs – īstenotas dažādas aktivitātes – darbnīcas, meistarklases, semināri, pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, organizētas dažādu jomu apmācības, izstrādāti velomaršruti un zīmols “WILDLY” , izveidots e-kontaktgrozs, izsludināts Mazo projektu konkurss 2020 “Bānīša zemes labumi!”, sagatavotas un pārraidītas astoņas “Ideju taka” sižetu sērijas ar realizētajiem uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projektiem, un realizēti vairāki citi pasākumi.
Izsludinātas divas uzņēmējdarbības projektu pieņemšanas kārtas, kurās iesniegts 21 projekts, no tiem 12 apstiprināti projekti un 3 projekti šobrīd atrodas vērtēšanā Lauku atbalsta dienestā.
Sabiedriskā labuma projektu Rīcībā 2.1. – sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem – 2020.gadā realizēti 6 projekti, savukārt Rīcībā 2.2. – vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai – realizēti 5 projekti. Sabiedrisko labumu Rīcībā 2.1. un Rīcībā 2.2. ir pilnībā realizēti visi iesniegtie projekti.

Aicinām piedalīties biedrības organizētajās aktivitātēs arī 2021.gadā! To klāsts un jomas būs dažādas, piemērotas gan uzņēmējiem, gan aktīviem vietējiem iedzīvotājiem!

Februārī 10-to reizi tiks izsludināts Mazo projektu konkurss 2021.