“Startē” uzņēmējdarbību Gulbenes novadā!

Pavasaris ar sauli un negaidītām pārmaiņām globālā mērogā ir vecinājis vajadzību pēc atšķirīgiem risinājumiem ikdienas rutīnā. Jebkura krīze ir ne tikai drauds, bet arī iespēja. Pandēmijas laiks mainīja patērētāju un uzņēmēju paradumus, veicināja elastību un radīja vajadzību skatīties plašāk. Lai gan sabiedrībā kopumā prevalē neziņa, aicinām novadniekus trenēt uzdrīkstēšanos, plānot un izmantot iespējas attīstīt savas prasmes un kompetences, radot jaunu, sasitošu piedāvājumu tirgū.

Gulbenes novada pašvaldība mērķtiecīgi vēlas veicināt novada ekonomisko attīstību, pašnodarbinātību un dzīves stila uzņēmumu veidošanos, dažādojot preču un pakalpojumu daudzveidību novada teritorijā, īstenojot grantu konkursu “Starteris”.

Ikviens iedzīvotājs vai komersants, kas saimniecisko darbību uzsācis ne vēlāk kā trīs gadu periodā no pieteikuma iesniegšanas brīža un saimnieciskās darbības apgrozījums nepārsniedz 15 000 EUR, aicināts izmantot iespēju pretendēt uz pašvaldības atbalstu jaunu vai aktīvu uzņēmējdarbības ideju pilnveidošanai. Turpināt “Startē” uzņēmējdarbību Gulbenes novadā! lasīšanu

Gruzijas ēdienu meistarklase (online)

Ja esi Gulbenes novada tūrisma uzņēmējs, esi bijis kādā no mūsu organizētajiem pasākumiem, pieredzes apmaiņas braucieniem, vai arī Tev vienkārši patīk gatavot, aicinām pieteikties uz bezmaksas online meistarklasi “Kā uzlabot tūrisma piedāvājumu saimniecībās ar kulināru piedāvājumu. Pieredzes stāsts Gruzija.”, kas notiks 15. jūnijā plkst. 13:00-15:00 (pievienošanās no plkst. 12:45) tiešsaistes platformā “Zoom”.
Meistarklases laikā gatavosim gruzīnu tradicionālos ēdienus: Hačapuri un Baklava.

Piesakies aizpildot anketu: https://forms.gle/znQAurQUhtWzTVhB9

Mairita Dreimane realizē LEADER projektu saimniecībā „Purenes”

Saimniecībā „Purenes” realizēts projekts “Tūrisma pakalpojumu klāsta papildināšana un kvalitātes uzlabošana saimniecībā “Purenes“” (projekta numurs:19-07-AL05-A019.2103-000016). Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros.

Īstenojot projektu saimniecībā, tika uzstādīti trīs mucveida viesu namiņi, mucveida pirts un karstā ūdens kubls ar ārējo apkures krāsni, tādējādi veicinot saimniecības konkurētspēju un papildinot pakalpojumu klāstu, nodrošinot iespēju viesiem nakšņot saimniecībā un pēc izjādēm baudīt pirts rituālus un relaksēties karstā ūdens kublā. Turpināt Mairita Dreimane realizē LEADER projektu saimniecībā „Purenes” lasīšanu

Maizes cepšanas attīstība IK Mazkaipi

IK Mazkaipi ir realizēts projekts Nr. 19-07-AL05-A019.2103-000023 “Maizes krāsns iegāde mājražošanas attīstībai IK Mazkaipi” , kas tika realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

IK Mazkaipi mājražošanu reģistrēja 2018. gada aprīlī, kad uzsāka savu produkciju piedāvāt plašākam klientu lokam. Tika apmeklēti tirdziņi  Gulbenē, Alūksnē un Balvos, kā arī piedāvāts veikt individuālus pasūtījumus  dažādām kūkām, maizei un konditorejas izstrādājumiem. Neskatoties uz visai plašo maizes un konditorejas izstrādājumu piedāvājumu tirgū, pieprasījums pēc IK Mazkaipi saražotās produkcijas aizvien pieaug, jo šobrīd papildus pastāvīgajiem klientiem Gulbenē, Alūksnē un Balvos, produkcija tiek piedāvāta arī atsevišķās vietās Rīgā.

Projekta mērķis: ” IK Mazkaipi saražotās produkcijas apjoma palielināšana, iegādājoties jaudīgāku maizes krāsni, kas nodrošinās lielāku produkcijas apjomu un paaugstinās produktu kvalitāti.”

Projekta kopējās izmaksas  EUR 19041,77, no tām, publiskais ELFLA finansējums EUR 13329,24

Projekta realizācijas laikā tika iegādāta maizes cepšanas krāsns

 

Informāciju sagatavoja Iveta Bašķere

Zaļā dzelzceļa izpētes velo ekspedīcija

Lai nodrošinātu starpteritoriālā sadarbības projekta (Nr.19-00-A019.332-00004) “Zaļais velo ceļš  – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja” aktivitāšu ieviešanu Gulbenes novadā, biedrības “SATEKA” pārstāves – Daiga un Sintija kopā ar Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra” pārstāvēm – Simonu un Egitu, 26.maijā devās izpētes velo braucienā pa zaļo dzelzceļu  posmā Gulbene – Jaunpiebalga, kopā mērojot vairāk kā 45 km.

Brauciena laikā tika noskatītas potenciālās soliņu, stendu un brīdinājuma zīmju uz autoceļiem par velo ceļa šķērsošanu uzstādīšanas vietas, tādējādi papildinot jau esošā “Zaļā dzelzceļa” infrastruktūru.

Kultūrdzīparotie mirkļi Saieta laukumā

Projekta “Saieta laukuma izveide Rankas pagastā” radītā vide pieejama iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanai, informatīvais stends sniedz informāciju par esošo tūrisma piedāvājumu Rankas pagastā. Saieta laukums 2020. gadā Rankas pagastā darbojas jau trešo sezonu. Kaut  arī aizvadīti divi klusinātākas rosības mēneši, Rankas pagasta Saieta laukuma informatīvā ziņu plūsma izmantota, lai iegūtu uzziņu par tūrisma kultūrdzīpariem Rankas pagastā. Projekta darbības novērtējumā apkopoti 2019. gada rādītāji par laukuma daudzveidīgo izmantojumu, pievilcību, dabas klātbūtnē pavadīto laiku, iespēju ar ģimeni pastaigāt, atpūsties Saieta laukumā, apmeklēt un iesaistīties pasākumos. Turpināt Kultūrdzīparotie mirkļi Saieta laukumā lasīšanu

Sakopta dzelzceļa teritorija 33 km garumā!

Šī gada 21.maija lietainā diena biedrības “SATEKA” pārstāvēm kopā ar pārstāvjiem no SIA “Gulbenes -Alūksnes bānītis” un biedrības “Alūksnes lauku partnerība” nebija šķērslis, lai tiktu sakopts atlikušais šaursliežu dzelzceļa posms no Kalnienas stacijas līdz Umernieku stacijai. Tādējādi tika noslēgtas Bānīša talkas, kuru laikā tika savākti atkritumi 33 km garā dzelzceļa posmā Gulbene- Alūksne.  Talkas norisinājās starpteritoriālā sadarbības projekta (Nr.19-00-A019.332-000006) “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” ietvaros.

Par paveikto iepriekšējās šī projekta talkās variet lasīt ŠEIT!

Turpinās projekta “Zaļais velo ceļš- uzņēmēju aktivizēšanas iespēja” aktivitātes

Turpinoties starpteritoriālā sadarbības projekta (Nr.19-00-A019.332-00004) “Zaļais velo ceļš  – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja” aktivitātēm, šī gada 22.maijā partnerības “Brasla” teritorijā, Zilaiskalnā, Kocēnu novadā notika seminārs  – “Zaļā velo ceļa izpēte”. Semināra laikā, Kocēnu novada Projektu un tūrisma speciālista Toma Treimaņa vadībā, norisinājās velo izpētes brauciens 15 km garumā pa dzelzceļa posmu, kas tiks tīrīts projekta laikā, un pa atjaunotā “Ainaži-Valmiera” dzelzceļa līniju.  Šī projekta mērķis ir Zaļo velo ceļu pilnveidošana, labiekārtošana, kā arī infrastruktūras sakārtošana,   piesaistot gan ārzemju, gan vietējos viesus, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību.

Noslēgumā ar Latvijas Zaļo ceļu asociācijas projektu vadītāju Jāni Sijātu semināra dalībnieki diskutēja par atpūtas vietu nozīmi velo ceļu infrastruktūrā.

Tuvāko mēnešu laikā tiek plānotas šī projekta aktivitātes biedrības “SATEKA” darbības teritorijā: seminārs uzņēmējiem par velo tūrisma jomu un labiekārtojuma elementu uzstādīšana dzelzceļa posmā Gulbene- Ieriķi.

SATEKAI-13

“Mums tik daudz pieder, cik mēs paši ar savām rokām varam nopelnīt, paši ar savu garu uzcelt, paši ar savu prātu izgudrot, paši izdāvāt un beidzot – paši savā sirdī izturēt. Pazuduši esam, ja gaidām, lai citi mūs celtu, atzītu , stiprinātu, aizstāvētu un aplaimotu.” /Zenta Mauriņa/

 23.maijā   “SATEKAI” – 13!

Sveicam biedrus, sadarbības partnerus, domubiedrus un draugus šajā “SATEKAS” īpašajā dienā!

Lai tikpat aktīvi un darbīgi nākotnē!

Biedrības “SATEKA” meitenes:
Daiga, Inese, Sintija

Par godu svētkiem sagatavots neliels ieskats biedrības vēsturē caur foto objektīvu: