Aicinām iesaistīties biedrības “SATEKA” sadarbības projektu aktivitātēs!

Plānotās aktivitātes Tēma Norises laiks Norises vieta Pieteikšanās termiņi

LEADER Starptautiskais sadarbības projekts „Tūrisma attīstība no tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam” (Projekta Nr. 18-00-A19.333-000012).
Projekta mērķis ir veicināt tūrisma uzņēmējdarbības pilnveidošanu partneru teritorijās, radīt jaunus inovatīvus tūrisma produktus un pakalpojumus.

Meistarklases. Pieredzes apmaiņas darbnīcas. Amatniecība. Tūrisms 2020.gada 26.-30. aprīlis Latvija, Saldus rajona attīstības biedrības teritorija līdz 03.04.2020.
Meistarklases. Pieredzes apmaiņas darbnīcas. Dīķsaimniecība, zivju audzēšana. Tūrisms 2020.gada 28.-29. maijs Lietuva, Utena līdz 06.05.2020.
Latvijas biznesa forums Tūrisma attīstība 2020.gada 07.-08. oktobris Latvija, Ropažu Garkalnes partnerības teritorija līdz 07.09.2020.

LEADER Starptautiskais sadarbības projekts “Dabas spēks un pirts tradīcijas – sev, ģimenei un biznesam!” (Projekta Nr. 18-00-A19.333-000006).
Projekta mērķis  – paplašināt vietējo iedzīvotāju zināšanas un prasmes par ārstniecības augu un pirts lomu dzīves kvalitātes uzlabošanā, gūt pieredzi par uzņēmējdarbību šajā jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs, veicināt vietējo iedzīvotāju zināšanas ekonomisku aktivitāšu uzsākšanai un attīstībai.

Praktiskas apmācības Kontrastu terapija 2020.gada 14.-15. februāris Latvija, viesu nams “Dīķsalas”, Stradu pag., Gulbenes nov. līdz 03.02.2020.
Praktiskas apmācības Kontrastu terapija 2020.gada marts* Igaunija* līdz 20.02.2020.

LEADER Starptautiskais sadarbības projekts “Sēņu ceļš” (Projekta Nr. 18-00-A19.333-000014).
Projekta mērķis ir izveidot starptautisku “Sēņu ceļu” – savākto meža nekoksnes produktu un no tiem izgatavoto produktu biznesa iniciatīvu tīklu, attīstīt sēņu un citu meža nekoksnes resursu tematisko tūrismu lauku teritorijās kā inovatīvu un tūrisma tirgum pievilcīgu nišu un kā vietējās ekonomikas dažādošanas instrumentu, un stiprināt individuālo pārtikas mājražotāju un tūrisma uzņēmēju savstarpējo pieredzes apmaiņu un kooperāciju Latvijā un ārzemēs produktu noieta sekmēšanai un vispārējai uzņēmējdarbības attīstībai.

Pieredzes apmaiņas darbnīca Meža nekoksnes produktu vākšana un saimniekošana aizsargājamās teritorijās 2020.gada maijs* Latvija, Lauku partnerības “Ziemeļgauja” teritorija līdz 15.04.2020.

LEADER Starpteritoriālais sadarbības projekts “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā!” (Projekta Nr. 19-00-A19.332-000009).
Projekta mērķis – sociālās uzņēmējdarbības popularizēšana, aktivizēšana un attīstīšana lauku teritorijās, tādējādi veicinot iedzīvotāju, uzņēmēju, pašvaldību darbinieku izpratni par sociālo uzņēmējdarbību kā līdzvērtīgu uzņēmējdarbības virzienu.

Pieredzes apmaiņas brauciens Sociālā uzņēmējdarbība 2020.gada februāris – marts* Latvija* līdz 10.02.2020.

* Konkrēti norises laiki un norises vietas tiks precizētas un informācija publicēta biedrības “SATEKA” mājaslapā (www.sateka.lv) un Facebook profilā (Biedrība SATEKA).

Aicinām interesentus no Gulbenes novada pieteikties iepriekš minētajām aktivitātēm, sūtot pieteikumu uz e-pastu sateka@sateka.lv vai zvanot  – tel.nr. +371 26330257, līdz iepriekš norādītajiem termiņiem! Vairāk informācijas par plānotajām aktivitātēm var saņemt, rakstot uz sateka@sateka.lv vai zvanot – tel.nr. +371 26330257. Lūdzu, ņemt vērā, ka plānotajās aktivitātēs dalībnieku vietu skaits ir ierobežots! Dalība aktivitātēs ir bezmaksas!

Projekti tiek realizēti ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” atbalstu.

Apmācības pirtniekiem

Aicinām pirtniekus pieteikties BEZMAKSAS apmācībām par kontrastu terapiju, kas norisināsies  šī gada 17.-18.janvārī, Lietuvā!
Ņemot vērā, ka vietu skaits ir ierobežots, lūdzam dalību pieteikt līdz šī gada 14.janvārim, sūtot e-pastu sateka@sateka.lv vai zvanot – tel.nr. +371 26330257!
Apmācības tiek organizētas starptautiskā sadarbības projekta „Dabas spēks un pirts tradīcijas – sev, ģimenei un biznesam!” (Projekta Nr. 18-00-A019.333-000006) ietvaros, kurš tiek realizēts ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

Biedrība ,,Sporta klubs “Lejasciems”” realizējusi projektu “Izturība-veselības ķīla!”

 Lejasciema pagasta biedrība ,,Sporta klubs ,,Lejasciems”” ir realizējusi projektu Nr.19-07-AL05-A019.2201-000005 ,,Izturība-veselības ķīla!”

Projekta ietvaros ir izveidots vingrošanas laukuma ģimenēm komplektā ar strītbola laukumu, Imantas ielā 20, Lejasciemā, pie jau esošās aktivitāšu trases, lai stiprinātu paaudžu kopā būšanu un pilnveidotu iedzīvotāju iespēju pavadīt veselīgi, saturīgi brīvo laiku. Trase ir brīvi pieejama pagasta un novada iedzīvotājiem dažādu sporta aktivitāšu veikšanai-skrituļslidošanai, rollerslēpošanai un ģimenēm ar maziem riteņbraucējiem.

Tāpat projekta ietvaros jau esošā aktivitāšu trase ir papildināta ar ķermeņa augšdaļas un roku  muskulatūras universiālu trenažieri, ar kura palīdzību cilvēki varēs uzlabot savu fizisko sagatavotību. Tas būs neatsverams atbalsts jaunajiem sportistiem sagatavošanās periodā, distanču slēpotājiem, jo pasaulē strauji ienāk un jau tiek praktizēta stumšanās tehnika distanču slēpošanā. Turpināt Biedrība ,,Sporta klubs “Lejasciems”” realizējusi projektu “Izturība-veselības ķīla!” lasīšanu

APTAUJAS ANKETA “Bānīša zemes aktivitātes”

Starpteritoriālās sadarbības projekta Nr.19-00-A019.332-000006 “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” ietvaros tiek plānotas aktivitātes, kas vērstas uz zināšanu un prasmju pilnveidošanu, kā arī līdzdalību tajās. Šī projekta ietvaros tiek veikta aptauja, lai noskaidrotu viedokli par projektā plānotajām aktivitātēm, tāpēc, lūdzu, veltiet dažas minūtes laika un līdz 2019.gada 31.decembrim aizpildiet aptaujas anketu! Paldies par atsaucību!

Aizvadītas apmācības pirtniekiem

No 7.- 8. decembrim Jelgavas novadā norisinājās seminārs, pulcējot pirtniekus no Jelgavas, Ozolnieku, Gulbenes, Daugavpils un Ilūkstes novadiem, kuri vēlējās pilnveidot savas zināšanas, iemaņas un prasmes savā turpmākajā darbībā. Apmācības norisinājās LEADER starpvalstu sadarbības projekta „Dabas spēks un pirts tradīcijas – sev, ģimenei un biznesam!” ietvaros. Turpināt Aizvadītas apmācības pirtniekiem lasīšanu

Pieredzes apmaiņas seminārs Liepājas rajona partnerības teritorijā

 

Šī gada 13.-14.novembrī Gulbenes novada potenciālie LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniedzēji apmeklēja Liepājas rajona partnerības teritoriju – Durbes, Grobiņas, Nīcas un Aizputes novadus, lai iepazītu pieredzi vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās un sabiedrisko aktivitāšu īstenošanā.

Pieredzes apmaiņas semināra mērķis ir veicināt savstarpējo sadarbību starp vietējiem uzņēmējiem, kas sekmētu kopprojektu izstrādi, rosinātu kopīgi veidot labiekārtotas vietējās produkcijas realizācijas vietas, radītu jaunas idejas dažādu produktu ražošanā un pakalpojumu sniegšanā. Klātienē tika apskatīti uzņēmēju, biedrību un pašvaldības īstenotie LEADER projekti.

Turpināt Pieredzes apmaiņas seminārs Liepājas rajona partnerības teritorijā lasīšanu

Tūrisma biznesa forumā meklē risinājumus sabalansēta tūrisma piedāvājumam

2019.gada 13.-14. novembrī Lietuvā, Mažeiķos norisinājās tūrisma biznesa forums “VIDEI DRAUDZĪGS TŪRISMS” starptautiskās sadarbības projekta “Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam” (proj.nr. 18-00-A019.333-000012) ietvaros. Pasākumā piedalījās projekta partneri un tūrisma nozares pārstāvji no Lietuvas, Latvijas. Forumā izvirzītā pamattēma – videi draudzīgs tūrisms, tika uzsvērta pasākuma laikā, to analizējot caur jēdzienu “sabalansēts tūrisms”. Ko nozīmē šis jēdziens, kā ievērot harmoniju starp vietējo iedzīvotāju vajadzībām un tūristu interesēm, dabas materiālu piedāvājumu un saglabāšanu, infrastruktūras nozīmi tūrisma attīstības kontekstā, vietējo iedzīvotāju nodarbinātība un darba spēju pilnveidošana. Turpināt Tūrisma biznesa forumā meklē risinājumus sabalansēta tūrisma piedāvājumam lasīšanu

Gulbenes novadā norisinājās seminārs/darbnīca “Bizness + Sociālais mērķis = Sociālā uzņēmējdarbība”

12.novembrī Gulbenes novada atpūtas kompleksā „Klintis” Jaungulbenē notika LEADER starptautiskās sadarbības projekta NR.19-00-A019.332-000009 „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” aktivitāte – seminārs/darbnīca “Bizness + Sociālais mērķis = Sociālā uzņēmējdarbība”. Turpināt Gulbenes novadā norisinājās seminārs/darbnīca “Bizness + Sociālais mērķis = Sociālā uzņēmējdarbība” lasīšanu