Diskusiju apļi “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā”

Aicinām Gulbenes, Alūksnes un Apes novada esošos un topošos tūrisma uzņēmējus, tūrisma speciālistus un citus interesentus piedalīties Diskusiju apļos.

Diskusiju mērķis- izzināt vietējo tūrisma uzņēmēju piedāvātās iespējas tūrismam un aktīvās atpūtai, noskaidrot kādi apstākļi traucē sadarbības veidošanu ar citiem uzņēmējiem.

Izvēlaties sev izdevīgāko laiku un vietu!

Aktivitātes norisinās starpteritoriālās sadarbības projekta Nr.19-00-A019.332-000006 “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!”  ietvaros.

Par projekta “Ieguldījumi betona izstrādājumu ražotnes attīstībā” realizāciju

SIA “Rankas Rori” Gulbenes novada Rankas pagastā realizē projektu “Ieguldījumi betona izstrādājumu ražotnes attīstībā”, nr. 19-07-AL05-A019.2103-000019 . Projekta realizācijas gaitā ir iegādāts jauns betona maisītājs, kas ir jaudīgāks un lielāks nekā iepriekš lietotā iekārta. Ražošanas procesā ar jauno iekārtu tiek nodrošināta vienmērīga betona masas sajaukšanās un grodu veidnes vienmērīga aizpildīšana, tiek ievērojami palielināts produkcijas ražošanas apjoms. SIA “Rankas Rori” klienti ir lauksaimniecības zemju īpašnieki, zemnieku saimniecības, meliorācijas uzņēmumi, ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu būves uzņēmumi un būvmateriālu tirdzniecības uzņēmumi. Klientu loks ir stabils, ar tendenci pieaugt, tāpēc projekta mērķis ir palielināt uzņēmuma ražošanas kapacitāti un nodrošināt klientu vēlmēm nepieciešamo betona grodu kvalitāti. Turpināt Par projekta “Ieguldījumi betona izstrādājumu ražotnes attīstībā” realizāciju lasīšanu

SIA”Janis ECO B&C” realizē projektu “Salmu un niedru kūlīšu ražošana jumta materiālam”

Projekts Nr. 19-07-AL05-A019.2013-000005 “Salmu un niedru kūlīšu ražošana jumta materiālam” tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un  biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.- 2020.gadam ietvaros.

Ar projekta atbalstu ir iegādāts firmas BCS pļāvējs- kūlīšu sējējs un vieglā auto piekabe Respo, kas nodrošina pļāvēja –kūlīšu sējēja pārvietošanu uz vajadzīgo vietu.
SIA “ Janis ECO B&C” jau aktīvi ir uzsācis savu darbību. Ir nopļauti 3 ha rudzu un tie pārstrādāti un iegūti pirmie jumta salmu kūlīši.
Produkciju plānots eksportēt un pirmie klienti jau ir Zviedrijā.
Projekta Nr. 19-07-AL05-A019.2013-000005 “Salmu un niedru kūlīšu ražošana jumta materiālam kopējās attiecināmās izmaksas EUR 13840,00, no tām attiecīgi EUR 9688,00 ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un EUR 4152,00 privātais līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja:
SIA “Janis ECO B&C” valdes loceklis Jānis Pūcītis

Meža nekoksnes produktu vākšana un saimniekošana aizsargājamās teritorijās

DARBNĪCAS AKTIVITĀTES TIEK PĀRCELTAS UZ PAVASARI!

Aicinām pieteikties dalībai izzinošās darbnīcās par meža produktu vākšanu un saimniekošanu aizsargājamās teritorijās, kas notiks 19. un 20.septembrī Lauku partnerības “Ziemeļgauja” teritorijā – Valkas un Strenču novados.

Vairāk par projektu “Sēņu ceļš” var lasīt ŠEIT.

Dzīvnieku aizsardzības biedrība “Ķepaiņu draugu klubs” realizē projektu “Gulbenes novada Dzīvnieku kapsēta”

Realizējot projektu “Gulbenes novada Dzīvnieku kapsēta”, ierīkota dzīvnieku kapsēta 2000 m2 apjomā. Projekta realizācijas laikā izveidotas apbedījuma vietas, starp tām izbūvēti bruģēti celiņi, iestādīti košumkrūmi, tūjas. Dzīvnieku kapsētas teritorija ir iežogota.

Projekta mērķis: izveidot dzīvnieku kapsētu, lai veicinātu Gulbenes novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, nodrošināt Gulbenes pilsētas un visa novada iedzīvotājiem legāli apbedīt savus lolojumdzīvniekus (suņi, kaķi, mājas (istabas) seski) tā, kā to prasa likumdošana. Turpināt Dzīvnieku aizsardzības biedrība “Ķepaiņu draugu klubs” realizē projektu “Gulbenes novada Dzīvnieku kapsēta” lasīšanu

Pieteikšanās pieredzes apmaiņas braucienam uz Lietuvu

Laika posmā no šī gada 26.septembra līdz 29.septembrim starptautiskā sadarbības projekta „Sēņu ceļš” (projekta Nr.18-00-A019.333-000014) ietvaros norisināsies bezmaksas pieredzes apmaiņas semināri Lietuvā – Ignalinas un Varenas reģionos, kuru laikā tiks apmeklēti mājražotāji, kuri pārstrādā meža veltes un uzņēmēji, kuri sadarbojoties ar sēņu vācējiem, tās pārstrādā.

Ņemot, vērā, ka vietu skaits ir ierobežots, aicinām interesentus pieteikties dalībai pieredzes apmaiņas braucienā līdz 17.09.2019., sūtot pieteikumu uz e-pastu – sateka@sateka.lv! Papildus informāciju var saņemt, sūtot e-pastu sateka@sateka.lv vai zvanot – tel.nr. +371 26330257!

Projekts tiek realizēts ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” atbalstu.

Pieteikšanās pieredzes apmaiņas darbnīcai „Kompleksie tūrisma risinājumi”

Aicinām ar tūrisma jomu saistītos interesentus pieteikties bezmaksas pieredzes apmaiņas darbnīcai „Kompleksie tūrisma risinājumi”, kura norisināsies no šī gada 18.  līdz 20.septembrim Liepājas rajona lauku partnerības teritorijā. Darbnīca norisināsies starptautiskā sadarbības projekta „Tūrisma attīstība no tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam” (Projekta Nr. 18-00-A19.333-000012) ietvaros, kurš tiek realizēts ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” atbalstu un kura mērķis ir veicināt tūrisma uzņēmējdarbības pilnveidošanu partneru teritorijās, radīt jaunus inovatīvus tūrisma produktus un pakalpojumus.

Ņemot vērā, ka vietu skaits ir ierobežots, lūdzam pieteikties, sūtot pieteikumu ar motivācijas aprakstu uz e-pastu sateka@sateka.lv, līdz šī gada 13.septembrim! Vairāk informācijas par plānoto aktivitāti var saņemt, rakstot uz sateka@sateka.lv vai zvanot – tel.nr. +371 26330257!

Ginekoloģe Ērika Elksne iegādājusies aparatūru jauna pakalpojuma nodrošināšanai

Privātprakses īpašniece, sertificēta speciāliste, ārste-ginekoloģe Ērika Elksne realizējusi LEADER projektu Nr.19-07-AL05-A019,2103-000022, iegādājoties ultrasonogrāfijas (USS) aparātu.

Projekta mērķis – uzlabot slimību un patoloģiju diagnostikas iespējas, kas būs iespējams, pateicoties aparatūras augstās izšķirtspējas zondēm, ļaujot apgūt jaunu izmeklēšanas metodi – doplerometriju, kā arī aparāta tehniskais aprīkojums atvieglos un modernizēs ārsta darbu. Turpināt Ginekoloģe Ērika Elksne iegādājusies aparatūru jauna pakalpojuma nodrošināšanai lasīšanu

Aicinājums pieteikties dalībai meža velšu kulinārijas darbnīcās

Aicinām pieteikties dalībniekus starptautiskā sadarbības projekta “Sēņu ceļš” (projekta nr. 18-00-A019.333-000014) BEZMAKSAS darbnīcai par meža nekoksnes resursu pārstrādi un jaunu produktu izstrādi.
VIETU SKAITS IEROBEŽOTS!
Aktivitātēm var pieteikties, sūtot pieteikumu uz e-pastu – sateka@sateka.lv vai zvanot uz nr. +371 26330257 līdz 26.08.2019. plkst. 15.00!

SIA MG Island apciemo “Sējējs 2019” vērtēšanas komisija

Zemkopības ministrijas konkursa „Sējēja 2019” Vērtēšanas komisija 2019.gada 1.augustā iepazinās ar biedrības „SATEKA” konkursam izvirzīto pretendentu – atpūtas kompleksu „Dīķsalas” (SIA MG Island). Īpašnieks Guntis Miķelsons iepazīstināja ar realizēto LEADER projektu – „Inovācija tūrismā – lux namiņi uz salām” ( Projekta nr.16-07-AL05-A019.2101-000009), kura mērķis bija izveidot unikālu, līdz šim ne Latvijā, ne kaimiņvalstīs nerealizētu projektu – teritorijas apūdeņošanu ar salu izveidi un namiņu būvniecību uz salām.