3.kārtā realizētie projekti

Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums attiecināmās izmaksas,

LVL

Publiskais finansējums

LVL

Biedrība “Sporta klubs”Tors”” Ūdens sporta un sporta inventāra iegāde Lejasciema iedzīvotājiem aktīva dzīves veida veicināšanai 15000.00 13500
Gulbenes novada dome (Līgo pagasta pārvalde) Līgo kultūras nama telpu labiekārtošana un skaņas un gaismas aparatūras iegāde kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai 6083.28 5474.95
Biedrība “Ratiņš” Kultūras tradīciju kopšana, tautiskās dejas mākslas popularizēšana Gulbenes novadā 8909.93 8018.94
Gulbenes novada valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība „SAVĒJIE” Tautisko tērpu iegāde deju kolektīva “Rūsiņš” koptēla pilnveidošana 3142.79 2828.51
Stāķu attīstības biedrība Stāķu novadpētniecības ekspozīcijas materiāltehniskā aprīkojuma iegāde 7449.96 6704.96
Gulbenes novada dome
(Stāķu pamatskola)
Stāķu pamatskolas aktu zāles griestu vienkāršotā renovācija 4407.02 3966.32
Biedrība “Veiši” Dzīves kvalitātes veicināšana un tradīciju saglabāšana Gulbenes novadā 4556.78 4101.1
Biedrība “Rūsiņš” Etnogrāfiski precīzs, laikmetam un stilam atbilstošs tautas tērps un tehniskais nodrošinājums- kvalitātes garants kolektīva koptēla veidošanai un konkurētspējai 13121.75 11674.57
Gulbenes novada dome (Beļavas pagasta pārvalde) Tautastērpu iegāde Beļavas pagasta deju kolektīvam “Ega” 3911.20 3520.08
Gulbenes novada dome
(Beļavas pagasta pārvalde)
“Krāsains dzīpars Beļavai” 792.61 713.34
Biedrība  „Laika josta” Gaismas un skaņas aparatūras iegāde un
 uzstādīšana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
10091.46 9082.31
Gulbenes novada dome
(Jaungulbenes pagasta pārvalde)
Aprīkojuma iegāde Jaungulbenes Tautas namam 2362.10 2125.89