4.kārtā realizētie projekti

Projekta realizētājs Projekta nosaukums Projekta Nr. Projekta izmaksas, EUR  ELFLA finansējums, EUR
1 Ceriņzieds Biedrība Tautas tērpu iegāde Litenes pagasta iedzīvotājiem latvisko tradīciju saglabāšanai un kopšanai savā pagastā un novadā 12-07-LL05-L413201-000019 € 6 490,54 € 5 793,61
2  Tautskola “Vijata” Biedrība Zili brīnumi zaļā dārzā 12-07-LL05-L413202-000007 € 1 401,53 € 1 261,38
3 Gulbenes novada dome, Jaungulbenes PII Pašvaldība Inventāra iegāde Jaungulbenes pagasta ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu nodrošināšanai 12-07-LL05-L413202-000008 € 1 923,81 € 1 709,99
4 Gulbenes novada invalīdu
 biedrība
Biedrība Dators iespēja pilnvērtīgai dzīvei 12-07-LL05-L413202-000009 € 3 405,42 € 3 405,42
5 Sporta un medību klubs “Savējie” Biedrība Zāles pļāvēja- raidera ar aprīkojumu iegāde Rankas pagasta teritorijas sakopšanai un uzturēšanai 12-07-LL05-L413102-000001 € 5 549,20 € 4 994,28
6 Druvienas pagasta attīstības
 biedrība “Pērļu zvejnieki”
Biedrība Materiāli tehniskā aprīkojuma pilnveide un telpas labiekārtošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Druvienas pagasta iedzīvotājiem 12-07-LL05-L413202-000001 € 5 171,50 € 5 129,11
7 Gulbenes novada dome, Gulbenes bibliotēka Pašvaldība Inovatīvo tehnoloģiju izmantošana Gulbenes novada iedzīvotāju apmācību nodrošināšanā un iniciatīvas veicināšanā 12-07-LL05-L413202-000004 € 6 709,30 € 6 038,34
8 Gulbenes novada dome, Litenes pagasta pārvalde Pašvaldība Telpu renovācija un inventāra iegāde iedzīvotāju apmācības un iniciatīvas centra izveidei Litenes pagastā 12-07-LL05-L413202-000005 € 6 997,71 € 6 297,95
9 Radošā apvienība  “Piektā Māja” Biedrība Datorgrafikas klases iekārtošana Gulbenes mākslas skolā 12-07-LL05-L413202-000002 € 7 190,65 € 6 418,73
10  Sporta klubs “Tors” Biedrība Teritorijas infrastruktūras uzlabošana un kopšana, nodrošinot iedzīvotājiem pieejamību aktīva dzīves veida veicināšana pie Sudalas ezera Lejasciema pagastā 12-07-LL05-L413102-000004 € 6 965,36 € 6 965,36
11 Lizuma vidusskolas attīstības biedrība Biedrība Lizuma centra un valsts nozīmes kultūrvēsturiskā pieminekļa – Lizuma muižas pils (Lizuma vidusskola) apkārtnes sakopšanas tehnikas iegāde 12-07-LL05-L413102-000002 € 7 114,36 € 7 114,36
12 Radošā apvienība  “Piektā Māja” Biedrība Dizaina darbnīcas un fotostudijas iekārtošana 12-07-LL05-L413202-000003 € 8 115,01 € 7 243,61
13 Gulbenes novada dome, Litenes pagasta pārvalde Pašvaldība Litenes pagasta kapu teritorijas labiekārtošana 12-07-LL05-L413203-000006 € 8 164,01 € 7 347,61
14 Gulbenes novada dome Pašvaldība Atbalsta centra izveide Gulbenes novada sociālajā dienestā 12-07-LL05-L413101-000001 € 8 888,47 € 7 520,97
15 Gulbenes novada dome Pašvaldība Dalīto atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Gulbenes novada lauku teritorijās 12-07-LL05-L413203-000002 € 9 668,41 € 8 701,57
16 Gulbenes novada invalīdu
 biedrība
Biedrība Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināna Gulbenes novada iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem 12-07-LL05-L413101-000002 € 9 248,67 € 9 248,67
17 Gulbenes novada dome, Gulbenes bibliotēka Pašvaldība Novada publisko bibliotēku kultūrvēsturiskā mantojama saglabāšana un pieejamības nodrošināšana Gulbenes novada iedzīvotājiem 12-07-LL05-L413201-000011 € 10 315,98 € 9 284,39
18 Stāmeriena Biedrība Latviskās kutūridentitātes izkopšana Gulbenes novadā 12-07-LL05-L413201-000009 € 11 794,07 € 10 527,66
19 Sporta klubs “Lejasciems” Biedrība Sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Lejasciema pagastā 12-07-LL05-L413201-000010 € 20 369,42 € 18 183,89
20 Tirzas pagasta attīstības
 biedrība
Biedrība Tirzas slēpošanas centra un muzeja izveide 12-07-LL05-L413201-000007 € 21 317,82 € 21 093,33