Labiekārtotais Lizuma muižas parks priecē iedzīvotājus un viesus

 

 

 

 

Lizuma iedzīvotāju un viesu labsajūtai 2018.gada oktobrī tika pabeigti Lizuma muižas parka labiekārtošanas darbi.  Jaunizveidotajā promenādē jau šobrīd brīvo laiku pavada jaunās māmiņas, seniori un bērni kā dienā, tā nakts tumšajā laikā, jo teritorijā ir ierīkotas apgaismojuma laternas. Projekta “Lizuma muižas vecā parka jaunā dzīve” ietvaros tika veikti celiņu bruģēšanas darbi, uzstādīti soliņi un atkritumu urnas. Lai apdzīvotu labiekārtoto teritoriju, 2019.gadā tiek plānoti publiski pasākumi visu paaudžu cilvēkiem. 

Projekta “Lizuma muižas vecā parka jaunā dzīve” Nr. 17-07-AL05-A019.2202-000003 kopējās izmaksas 38 692,19 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 25 000 EUR, attiecīgi 22 500 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un 16 192,19 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.