“Sateka” izsludina sabiedriskā labuma projektu konkursa 7.kārtu

Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 7.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – līdz 25 000 EUR.

Projektu pieteikumu iesniegšana no 11.03.2019. līdz 11.04.2019.

Skatīt vairāk…