Tūrisma biznesa forumā meklē risinājumus sabalansēta tūrisma piedāvājumam

2019.gada 13.-14. novembrī Lietuvā, Mažeiķos norisinājās tūrisma biznesa forums “VIDEI DRAUDZĪGS TŪRISMS” starptautiskās sadarbības projekta “Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam” (proj.nr. 18-00-A019.333-000012) ietvaros. Pasākumā piedalījās projekta partneri un tūrisma nozares pārstāvji no Lietuvas, Latvijas. Forumā izvirzītā pamattēma – videi draudzīgs tūrisms, tika uzsvērta pasākuma laikā, to analizējot caur jēdzienu “sabalansēts tūrisms”. Ko nozīmē šis jēdziens, kā ievērot harmoniju starp vietējo iedzīvotāju vajadzībām un tūristu interesēm, dabas materiālu piedāvājumu un saglabāšanu, infrastruktūras nozīmi tūrisma attīstības kontekstā, vietējo iedzīvotāju nodarbinātība un darba spēju pilnveidošana.

Pasākuma laikā dalībnieki tika sadalīti grupās, lai izstrādātu savu redzējumu par sabalansētu tūrismu konkrētajā reģionā. Komanda no Latvijas pamatā izvirzīja infrastruktūru, konkrēti, dzelzceļa līniju atjaunošanu, kas pēc statistikas datiem ir viens no videi draudzīgākajiem pārvietošanās līdzekļiem, bet diemžēl – viens no vismazāk populārajiem. Dzelzceļa līniju atjaunošana sniegtu iespēju tūristiem pārvietoties pa Latviju ātri, ērti un bez lieka pārtraukuma, piedāvājot papildus aktivitātes vilcienu vagonos, piemēram, mājražotāju degustācijas, pasākumus. Grupas darbā tika uzsvērts, ka šim piedāvājumam cenas ziņā ir jābūt pieejamam arī vietējam iedzīvotājam. Pasākuma turpinājumā tika piedāvāta ekskursija pa Mažeiķiem un Sedu.

Kopumā pasākums bija vērtīgs, dibinot jaunus kontaktus, popularizējot valsti, novadu.

Rakstu sagatavoja:
Simona Sniķe
Izglītojoša un interaktīva centra “Dzelzceļš un Tvaiks” vadītāja