INFORMĀCIJA

Par PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANU atklātā projektu iesniegumu konkursa 8.kārtā
  • Kārta noslēgsies 01.04.2020, plkst:23:59!
  • Projektu iesniegšanas termiņš NETIKS PAGARINĀTS!
  • Ja, sakarā ar izsludināto ārkārtas stāvokli, nav iespējams iesniegt kādu dokumentu (izziņu), tad projekta iesniegumam pievieno PASKAIDROJUMU PAR ESOŠO SITUĀCIJU.
  • Citos jautājumos sazināties attālināti biedrības darba laikā (katru darba dienu no plkst.8:00-17:00) – rakstot e-pastu: daiga@sateka.lv vai sateka@sateka.lv, vai zvanot uz biedrības biroja tālruni +371 26330257.
Par APSTIPRINĀTO LEADER projektu īstenošanu  un īstenoto projektu UZRAUDZĪBU
  • Ja projekta īstenotājam rodas problēmas ar plānoto iegāžu un darbu veikšanu, kas ietekmē paredzētos termiņus, LAICĪGI jāinformē Lauku Atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde! Katrs gadījums tiks izvērtēts individuāli!
  • Par sasniedzamajiem rādītājiem projektiem, kuriem šis ir trešais uzraudzības gads un to darbību būs ietekmējusi COVID – 19 vīrusa izplatības apturēšana un ierobežojošie pasākumi, Lauku atbalsta dienests ņems vērā šos apstākļus, vērtējot atskaites par 2020.gadu. Katrs gadījums tiks izvērtēts individuāli!