Biedrība “Mednieku klubs “Lāčsalas”” ir izveidojuši medījumu pirmapstrādes telpu

Biedrība “Mednieku klubs “Lāčsalas”” 2019.gadā izstrādāja un realizēja projektu 19-07-AL05-A019.2202-000003 “Vietējās teritorijas un objekta sakārtošana, izveidojot kvalitatīvu medījumu pirmapstrādes telpu un mednieku tikšanās centru”.

Projekta mērķis 2020.gadā atklāt Gulbenes novadā Mednieku sabiedrisko centru, kurā būtu iespējams veikt medījumu pirmapstrādi, tāpat izmantot telpas apmācību, semināru organizēšanai. Pati biedrība organizē apmācības saviem biedriem un citiem interesentiem. Tādā veidā veicinot sabiedrības iesaistīšanos dažādās iniciatīvās un palielinot Gulbenes novada potenciālu dažādu sabiedrības iespēju realizēšanai izglītības, sporta, kultūras jomās.

Projekta  kopējās attiecināmās izmaksas: EUR 19 088,60. Attiecināmās projekta izmaksas EUR 19 041,47, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums EUR 17 137,33. Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.- 2020.gadam ietvaros.

Vairāk informācijas par projektu – ŠEIT