Vietējo rīcības grupu pārstāvji tiekas LLF kopsapulcē

Marta sākumā Eiropas Savienības mājā, Rīgā, tikās vietējo rīcības grupu pārstāvji, lai atskatītos uz Latvijas Lauku foruma paveikto 2019.gadā. No biedrības “SATEKA” pasākumā piedalījās Daiga Gargurne un Sintija Bogotā. Latvijas Lauku forums 2019.gadā  aktīvi darbojies, organizējot vairākus pasākumus gan Latvijas lauku teritorijās, piemēram, 4. Latvijas Lauku kopienu parlamentu Zaļeniekos, gan Eiropā – 2.Eiropas lauku jauniešu parlamentu, gan pārstāvot vietējo rīcības grupu viedokli dažādās nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijās. Sadarbībā ar valsts un pašvaldības iestādēm, tas turpina veicināt Latvijas lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību un stiprina  pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latvijas laukos. Kopsapulces noslēgumā tika godināti Latvijas lauku partnerību balvas “Dižprojekts 2019” laureāti. Biedrības “SATEKA” izvirzītais projekts – SIA “RWW” “Iekārtu un instrumentu iegāde SIA “RWW” konkurētspējas paaugstināšanai un jauna pakalpojuma nodrošināšanai” ieguva II vietu.