Tiekas novada tūrisma uzņēmēji

Šī gada 9.martā Gulbenes novada pašvaldības ēkā norisinājās Gulbenes novada tūrisma uzņēmēju seminārs, ko organizēja pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs.” Seminārā tika sniegta informācija par “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra” paveikto 2019.gadā un 2020.gada plānotajām aktivitātēm. Semināra apmeklētāji tika iepazīstināti ar pašvaldības īstenotajiem projektiem novadā un uzņēmēju iespējām tajos iesaistīties. Seminārā piedalījās arī Biedrības “SATEKA” pārstāves Daiga Gargurne un Sintija Bogotā. D.Gargurne informēja par iespējām gūt LEADER atbalstu izsludinātajā projektu konkrsā un par biedrības realizācijā esošo projektu plānotajām aktivitātēm, kurās var iesaistīties uzņēmēji. Savukārt S.Bogotā prezentēja starpteritoriālās sadarbības projekta Nr.19-00-A019.332-000006 “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” ietvaros pagājušajā gadā notikušo diskusiju apļu rezultātus. Diskusiju apļos piedalījās ar tūrisma jomu saistītie interesenti, diskutējot par pozitīvajām tūrisma tendencēm Gulbenes novadā, par nepieciešamajiem uzlabojumiem, lai pilnveidotu savstarpējo sadarbību un sniedza ierosinājumus un priekšlikumus sadarbības veicināšanai. Semināra noslēgumā biznesa augstskolas “Turība” asociētais profesors Ēriks Lingebērziņš iepazīstināja ar pētījumu par Latvijas lielo pilsētu iedzīvotāju ceļošanas paradumiem.