Bānīša talkas

(papildināts 19.05.2020)

Šī gada 14.maijā biedrības “SATEKA” darbības teritorijā un 16.maijā biedrības “Alūksnes lauku partnerības” darbības teritorijā norisinājās “Bānīša talkas”. Talkās, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, piedalījās abu biedrību pārstāvji,  kā arī pārstāvji no SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis”, Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra, Alūksnes tūrisma informācijas centra, Izglītojošā un interaktīvā centra “Dzelzceļš un Tvaiks”, Alūksnes bānīša stacijas un Stāmerienas pagasta pārvaldes.

Talku ietvaros tika savākti atkritumi šaursliežu dzelzceļa tuvumā, posmā no Gulbenes stacijas līdz Kalnienas stacijai un no Umernieku stacijas līdz Alūksnes stacijai, kopumā savācot vairāk kā 70 maisu atkritumu. Savukārt, no krūmiem aptuveni 200 m garumā tika atbrīvots šaursliežu dzelzceļa posms pirms iebraukšanas Alūksnes pilsētā, nodrošinot bānīša redzamību, kad tas brauc paralēli autoceļam.

Tuvākajā laikā tiek plānota vēl viena talka, lai savāktu atkritumus, atlikušajā 10 km posmā no Kalnienas stacijas līdz Umernieku stacijai. Tādējādi tiks nodrošināta pilnīga dzelzceļa sliežu tuvumā esošo atkritumu savākšana visā 33 km garumā – bānīša Gulbene – Alūksne kursēšanas maršrutā.

Pēc paveiktā darba talkotāji atzina, ka, neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem, tika paveikts labs darbs, lai apkārtējā vide būtu sakopta, zaļa un patīkama gan iedzīvotājiem, gan tūristiem.

Talkas tika organizētas starpteritoriālā sadarbības projekta (Nr.19-00-A019.332-000006) “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā” ietvaros, ieguldot biedrību pašu brīvprātīgo līdzfinansējumu projekta realizācijā.