SIA Pakalnieši paplašina siera ražošanas telpas

SIA “Pakalnieši” ir realizējusi projektu Nr. 19-07-AL05-A019.2103-000014 “Mājas sieru ražošanas telpu paplašināšana”, kas tika realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. Projekta mērķis: “SIA “Pakalnieši” produkcijas apjoma palielināšana, jaunu produktu attīstīšana, ražošanas telpu izbūve, ierīkojot degustācijas telpas apmeklētājiem, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

SIA “Pakalnieši” pirmsākumi meklējami 2009. gadā, kad uzsākta saimnieciskā darbība piena ražošanā, audzējot 6 govis. Neadekvāti zemo piena cenu dēļ , tika pieņemts lēmums pievērsties piena pārstrādei – siera ražošanai. 03.07.2012. tika nodibināts uzņēmums SIA “Pakalnieši”. Jau 2012.gadā uzņēmums reģistrējās kā mājražotājs. Uz doto brīdi mājas apstākļos tiek ražoti 24 dažādu veidu sieri. Siera pieprasījums nepārtraukti palielinās ar katru gadu, regulāri tiek braukts uz vietējiem tirdziņiem. Šo gadu laikā, kopš “Pakalnieši” kļuvuši par oficiāliem mājražotājiem, iekarotas Gulbenes, Alūksnes, Madonas, arī Valmiermuižas tirdziņu apmeklētāju sirdis. Pieprasījums aug arī Rīgā un Pierīgā, kur reizi mēnesī “Pakalnieši” savu preci piedāvā konkrētās vietās.

Šobrīd pircēju iemīļotie Pakalniešu sieri top pavisam jaunās telpās! Ražotne paplašinājusies turpat-  Pakalniešu sētā, gandrīz 100 gadus senā saimniecības ēkā, kura nu ieguvusi pavisam jaunu veidolu.

Jaunās telpas dod iespēju mums palielināt ražošanas apjomu, kā arī ir ērtākas darbiniekiem un, protams, ļauj uzņemt ciemos siera mīļotājus visos gadalaikos un laika apstākļos.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 47412.60, no tām publiskais ELFLA finansējums: EUR 33188.81

Projekta realizācijas laikā tika iegādāts:

  1. Jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde: ražošanas virtuves aprīkojums komplekts; aukstuma kamera KXH8.26
  2. Būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas izmaksas: Ventilācijas automātiskā komplekta iegāde un ierīkošana; Ārdurvju un logu komplekta iegāde un ierīkošana; Gāzes apkures un apgādes sistēmas iegāde un ierīkošana
  3. Būvmateriālu iegāde: Sendvičpaneļi
  4. Vispārējās izmaksas: Projekta izstrāde, Mērniecības izmaksas, Zemesgrāmatas, būvvaldes, notāru reģistrācijas izmaksas

Informāciju sagatavoja SIA “Pakalnieši” valdes locekle Ineta Dambrova