Izbūvēts pacēlājs-lifts ārstniecības pakalpojumu pieejamībai

SIA “ANĪSS V.K.”,  realizējot LEADER projektu Nr.19-07-AL05-A019.2202-000004 “PACĒLĀJA-LIFTA IZBŪVE  ĀRSTNIECĪBAS PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI”, Ābeļu ielā 17, Gulbenē, ir izbūvējis pacēlāju-liftu, to novietojot blakus galvenajai ieejai pie ēkas ārsienas. Pacēlāja-lifta izbūve ir jauns inovatīvs risinājums, kurš sekmēs objekta plašāku pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību. Tā pieejamība tiek nodrošināta katru dienu un tas ir pieejams jebkuram iedzīvotājam, kas vēlas izmantot pakalpojumus, kuri pieejami šajā ēkā.

Projekta mērķis bija nodrošināt vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, tas ir, cilvēkiem ar invaliditāti, gados vecākiem cilvēkiem, kā arī māmiņām ar bērnu ratiņiem, radot iespēju šīm grupām saņemt veselības aprūpes pakalpojumus un citus nepieciešamos pakalpojumus, un informāciju.

Projekta Nr.19-07-AL05-A019.2202-000004 “PACĒLĀJA-LIFTA IZBŪVE ĀRSTNIECĪBAS PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI” kopējās izmaksas ir vairāk kā 58 000,00 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 25 000,00 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums 22 500,00 EUR .

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros.

Informāciju sagatavoja Vita Krūmiņa, SIA ANĪSS V.K. īpašniece