Noslēdzies apmācību cikls “Mājražotāja zīmola stāsts digitālajā laikmetā”

Noslēdzies starpteritoriālā sadarbības projekta Nr.19-00-A019.332-000006 “”Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” pirmais tiešsaistes apmācību cikls “Mājražotāja zīmola stāsts digitālajā laikmetā”, kurš norisinājās 3 semināru ietvarā– 12., 17. un 24.martā.

Tiešsaistes apmācībās piedalījās projekta sadarbības partneru -biedrības “SATEKA” un biedrības “Alūksnes lauku partnerības” teritorijās esošie mazo uzņēmumu vadītāji, individuālie komersanti, pašnodarbinātās personas un mājražotāji, kā arī bija vairāki dalībnieki no citām teritorijām. Kopā piedalījās vairāk kā 45 dalībnieki.

Apmācības vadīja Zane Rubika – mārketinga un reklāmas speciāliste, kura ir organizējusi apmācību programmas un vadījusi dažādus projektus mārketinga jomā, jauna zīmola izstrādē vietējiem ražotājiem.

Pirmajā seminārā dalībnieki ieguva zināšanas par uzņēmuma misiju, vīziju, vērtībām, iespēju un paredzamo grūtību noteikšanu un mārketinga komunikācijas plānošanu. Kā atzīmēja apmācību vadītāja  Zane – vērtības ir idejas, kas virza darbību. Veiksmīgai ideju virzībai ir nepieciešams paredzēt grūtības, nospraust mērķus, atpazīt savu pircēju, veiksmīgi sakombinēt dažādus komunikācijas instrumentus, izstrādāt ziņojumu stratēģiju, izvēlēties ziņojumu nodošanas kanālu, sastādīt budžetu, realizēt stratēģiju un izvērtēt rezultātus.

Otrajā seminārā tika runāts par produkta, tā pievienotās vērtības radīšanu, zīmola izveidi, esošo klienta profilu un ideālo klientu, kā arī par reklāmas un pārdošanas aktivitātēm digitālajā laikmetā. Zane norādīja, ka ideāla klienta identificēšanai ir nepieciešams veikt 3 soļu izpēti – aprakstīt savu ideālo klientu – viņa intereses, vajadzības un problēmas, secinot kādus risinājumus var viņam dot; izveidot sarakstu ar esošajiem un bijušajiem klientiem; izpētīt sarakstu, lai secinātu kādus klientus vēlas visvairāk. Pievienotā vērtība ir kas vairāk par preces vai pakalpojuma funkcionālo pielietojamības ideju. Apmācību laikā dalībnieki tika motivēti veidot mārketingu pa soļiem – pirmais solis: jāveido preces/pakalpojumi, kas cilvēkiem liek par tiem runāt; otrais solis – jāstāsta citiem, par to, ko grasās darīt; trešais solis – vienkārši tūlīt sākt.

Tirgus analīze, tās situācijas novērtējums, zīmola stāsts sociālajās platformās, produktu realizācijas kanāli un zīmola stāsta veidošanas savam komunikācijas plānam bija tēmas, kuras tika apgūtas trešajā seminārā. Pasniedzēja uzsvēra, ka mārketings ir procesu kopums, kas tiek izmantots savā stratēģijā, lai piesaistītu savus pircējus. Zīmols ir stāsts ir misijas, vērtību vēstījums, kas padara preci/pakalpojumu unikālu un īpašu. Mārketings saved kopā ar pircēju, savukārt, zīmols liek atgriezties atkal un būt uzticīgam gadu garumā. Produktu, uzņēmumu zīmols sastāv no ēteriskiem un taustāmiem elementiem. Ēteriskais – zīmola personība, kas ietver vērtības, misiju, zīmola solījumu, savukārt, taustāmais – zīmola vizuālā identitāte, kurai jāatspoguļo ēteriskais elements. Kā pasniedzēja norādīja, pirmais solis veidojot personīgo zīmolu ir izveidot nelielu stāstu par sevi, kas parāda cilvēka profesionālo un cilvēcisko unikalitāti vai arī vērtību.

Apmācību noslēgumā no dalībniekiem tika saņemtas pozitīvas atsauksmes – kvalitatīvi, vērtīgi, iedvesmojoši, nostiprinoši un jaunu zināšanu sniedzoši semināri. Tāpat dalībnieki atzina, ka pēc semināriem ir daudz jaunu domu, ko apdomāt un darbu, ko darīt, lai plauktu un savu produktu/pakalpojumu tirgū pieteiktu stabilāk un pārliecinošāk, savukārt, apmācību vadītāja dalībniekus aicināja – “vienkārši sākt darīt, tad arī izdosies iecerētais!”.

Aprīlī norisināsies otrais tiešsaistes apmācību cikls “Efektīva vizuālā identitāte – Tava uzņēmuma vizītkarte”, kurā tiks sniegtas noderīgas zināšanas par uzņēmēja vizuālās identitātes nozīmi un tā radīšanu, digitālo plakātu izveidi un sociālo mediju profilu sakārtošanu un to efektīvu lietošanu. Pieteikšanās apmācībām būs pieejama no 1.aprīļa.

Paldies apmācību dalībniekiem! Priecāsimies par Jūsu dalību citās aktivitātēs!