Aicinām aizpildīt aptaujas anketu, lai noskaidrotu aktuālās apmācību tēmas.

Biedrība “SATEKA”, piesaistot Sabiedrības integrācijas NVO fonda līdzekļus, realizē projektu “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja”. Šī projekta mērķis ir veicināt Gulbenes novada iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, atbildību pret vidi un sociālajiem procesiem gan vietējā, gan plašākā mērogā, radot telpu dialogam starp vietējiem iedzīvotājiem un politiķiem, kā arī veicinot NVO sadarbību.

Viena no projekta plānotajām aktivitātēm ir praktisko semināru/apmācību cikls, lai aktualizētu šī brīža aktuālās tēmas ne tikai juridiskajos jautājumos, bet arī interneta resursu izmantošanas un digitālo risinājumu pielietojumā.

Lai apzinātu aktuālās semināru/apmācību tēmas, lūdzam, veltīt dažas minūtes laika, lai aizpildītu APTAUJAS ANKETU! Aptaujas anketa ir anonīma. Lūgums to aizpildīt līdz 2021.gada 23.maijam!

Projektu Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par anketas saturu atbild biedrība “SATEKA”.