Otas pieskāriens caur gadsimtiem Lizumā

20.augustā Lizuma vidusskolas pagalmā notika svinīga soliņu restaurācijas nodošana. Projekta „Otas pieskāriens caur gadsimtiem”, kura finansējumu piešķīra Biedrība Sateka, noslēgums. Projektu realizēja Lizuma vidusskolas attīstības biedrība sadarbībā ar skolas audzēķņiem, pedagogiem,vietējiem uzņēmējiem un brīvprātīgiem.

Projekta rezultātā Lizuma vidusskolas parka teritorijā tika veikta piecu āra soliņu rekonstrukcija, apgleznošana, veidojot tos kā jaunus mākslas vides objektus. Katrs soliņš tika saistīts ar nozīmīgiem Lizuma Pils vēstures veidotājiem.

Liels paldies 21 skolēnam, kas ieguldīja savu laiku, enerģiju, zināšanas gan no mākslas skolas programmas, gan uzņēmējdarbības un mājturības, tehnoloģijas programmām.

Īpašs paldies skolas direktorei Inesei Dambei, skolotājiem Gunāram Babrim, Vairai Briedei un skolas saimniekam Andrejam Cīrulim, kā arī visiem, kas atbalstīja šo projekta ar savu brīvpratīgo darbu.

Uzaicinām apskatīt soliņus, nesteidzīgi pasēdēt un iegrimt gadsimtu vēstures

atmiņās.