Apmācību cikls “No lietvedības līdz medijpratībai!” ir noslēdzies

Ir noslēdzies četru nodarbību tiešsaistes apmācību cikls “No lietvedības līdz medijpratībai!”, kurš norisinājās projekta “Kopā veidota nākotne-tā ir Tava iespēja” ietvaros. Tiešsaistes apmācību cikla nodarbībās kopā piedalījās vairāk kā 70 dalībnieki.

Apmācību cikla pirmā tiešsaistes nodarbība “Mediju lietotprasme un digitālie risinājumi ikdienas darbā”, notika š.g.11.augustā, kuru vadīja komunikācijas profesionāle ar plašu pieredzi mediju un sabiedrisko attiecību jomā – Kristīne Tjarve. Nodarbības sākumā dalībnieki tika iepazīstināti ar digitālajām komunikācijas tendencēm 2021.gadā – īslaicīgs saturs turpina nostiprināt pozīcijas popularitātes ziņā starp pārējo sociālo mediju saturu, dominē video saturs. Tiešraides straumēšana ir kļuvusi par jauno normu organizāciju ikdienas darbā, turpinās attīstīties ietekmētāju/influenceru mārketings, pieaug sociālo mediju kopienas (slēgtas grupas) un citas. Praktiskajā nodarbības sadaļā tika sniegti padomi tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnes “Facebook” un foto un video koplietošanas sociālo mediju lietotnes “Instagram” komunikācijas veidošanā. Kā galveno vietnes “Facebook” tendenci minot –  komunikācijai ir jābūt pārdomātai un mērķtiecīgai, katram ierakstam ir jābūt ar mērķi, ko ar to vēlas panākt, apzinot ierakstu nolūkus un analizējot iepriekšējos ierakstus var mērķtiecīgi plānot satura veidošanu. Savukārt, veidojot ierakstus lietotnes “Instagram” profilā, jāņem vērā kā tā satura mērķis ir informēt, izklaidēt, vairot sekotāju skaitu, pārdot un veidot atpazīstamību, kā arī veicināt sadarbību ar influenceriem. Runājot par medijpratību un sociālajiem medijiem, lektore atzīmēja, ka kritiski jāanalizē sociālo mediju draugu publicētais saturs, mediju saturu patērēšana caur saviem parametriem, sākot kritiski analizēt sociālo mediju saturu, tiek veicināta sava sociālā labsajūta, vienlaicīgi pasargājot arī emocionālo labsajūtu. Nodarbības noslēgumā tika apskatīti digitālie risinājumi ikdienas darbā sākot no tiešsaistes sanāksmju plānošanas/norises vietnēm (piemēram, ZOOM, WebEx, MS Teams u.c.) līdz pat aptauju un viktorīnu gatavošanas lietotnēm (Kahoot.it, Mentimeter.com u.c.).

Elīna Futraka – biedrības “Kurzemes NVO fonds” valdes priekšsēdētāja vadīja otro tiešsaistes apmācību cikla nodarbību “Biedrību/nodibinājumu ietekmējošie juridiskie jautājumi”, kura notika š.g.12.augustā.  Nodarbības sākumā tika norādīti nevalstisko organizāciju darbību regulējošie normatīvie akti, kuri ir saistoši nevalstiskajām organizācijām, tāpat tika skaidrota darba līguma un uzņēmuma līguma atšķirības un priekšrocības. Apmācībās tika runāts arī par nevalstisko organizāciju sadarbību ar pašvaldību un to regulējošajiem normatīvajiem aktiem un brīvprātīgā darba, ziedojumu un dāvinājumu iespējām. Nodarbības noslēgumā tika apskatīti Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie dokumenti, kurus nepieciešams iesniegt biedrības/nodibinājumu dibināšanas, izmaiņu vai likvidācijas gadījumā, kā arī biedru sapulces un citu pārvaldes institūciju sapulču organizēšanas nosacījumi.

Apmācību cikla trešā tiešsaites nodarbība “Lietvedības jautājumi – t.sk. elektroniskie dokumenti” notika š.g.16.augustā. Nodarbību vadīja  lektore Ilga Robežniece, kurai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze dokumentu pārvaldībā un 18 gadu pieredze arhīvu pārvaldībā. Lektore detalizēti iepazīstināja dalībniekus ar jautājumiem par dokumentēšanu, dokumentu saglabāšanu, lietu nomenklatūras sastādīšanu, lietu veidošanu un ilgstoši glabājamo lietu noformēšanu. Nodarbības otrajā daļā tika runāts par elektroniskās saziņas pamatprincipiem un lietošanas etiķeti, elektronisko dokumentu un elektronisko parakstu tiesisko vidi, elektronisko dokumentu sagatavošanu, to apriti, saglabāšanu, reģistrēšanu, pieejamību un izmantošanu, kā arī elektronisko dokumentu aizsardzību, iesniegšanu arhīvā vai iznīcināšanu.

“Sabiedriskā labuma organizācijas statuss un ar to saistītie aspekti” bija noslēdzošā, ceturtā, apmācību cikla nodarbība, kura notika š.g. 17.augustā. Šo nodarbību, tāpat, kā otro, vadīja Elīna Futraka.

Šīs nodarbības mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar sabiedriskā labuma organizācijas mērķiem, darbību, sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas kārtību, darbības ierobežojumiem, uzraudzību un likvidāciju, iekļaujot arī atsevišķu tēmu par nodokļu atvieglojumiem sakarā ar sabiedriskā labuma organizācijas darbību. Lektore Elīna ar reālu piemēru – sabiedriskā labuma organizāciju biedrību “Kurzemes NVO centrs”, norādīja praktiskās lietas un atzīmēja nianses, kuras ir jāņem vērā sabiedriskā labuma organizācijām.

Pēc apmācību cikla nodarbībām no dalībniekiem tika saņemtas pozitīvas atsauksmes par vērtīgajām zināšanām, ar kurām dalījās zinoši lektori, tāpat iegūtās zināšanas varēs izmantot gan savā ikdienas darbā, gan organizāciju darbības pilnveidošanā.

Aktuālā informācija par citu projekta aktivitāšu norisi ir atrodama biedrības  “SATEKA” mājaslapas “NVO” sadaļā – https://www.sateka.lv/sif-projekts-kopa-veidota-nakotne-ta-ir-tava-iespeja/.

Projektu Nr.2021.LV/NVOF/MAC/046 “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņas saturu atbild biedrība “SATEKA”.

Nodarbību prezentācijas var skatīt ŠEIT!