Pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” teritorijā – Ogres novadā

Šī gada 26.augustā Gulbenes novada potenciālie LEADER uzņēmējdarbības projektu iesniedzēji apmeklēja PPP biedrības „Zied Zeme” darbības teritoriju, lai iepazītu uzkrāto pieredzi vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās un koprades telpas izveidē un darbībā.

Pieredzes apmaiņas semināra mērķis bija veicināt savstarpējo sadarbību starp vietējiem uzņēmējiem, kas sekmētu kopprojektu izstrādi, rosinātu kopīgi veidot labiekārtotas vietējās produkcijas realizācijas vietas, radītu jaunas idejas dažādu produktu ražošanā un pakalpojumu sniegšanā.

Pieredzes apmaiņas rīts sākās Lielvārdē ar konditorejas studijas „Vaniļas debesis” īpašnieces Ilzes pieredzes stāstu. Viņa pastāstīja par izaicinājumiem gan studijas izveidē, gan LEADER projekta realizēšanas gaitā, atzīmējot, ka konditorejas studijā tiek gatavotas kūkas un saldumi no dabīgiem un īstiem produktiem. Studijā pirms pandēmijas ierobežojumiem tika organizētas dažādas radošas ēdienu gatavošanas meistarklases gan pieaugušajiem, gan skolēniem. Meistarklases vadīja ne tikai vietējie praktiķi, bet arī meistari no Rīgas, piemēram- „Zaļās maizes” cepēja Santa. Šobrīd aktivitāšu organizēšana tiek iepauzēta. No īpašnieces izskanēja padoms, ka pirms ideju realizēšanas tās ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, īpaši ņemot vērā šī brīža situāciju valstī, kas saistīta ar Covid19 ierobežojumiem.

Viesojāmies koprades telpā „Colabora Lielvārde”, kas atrodas turpat blakus konditorejas studijai. Koprades telpā „Colabora Lielvārde” tiek gaidīts ikviens, kam ir nepieciešama telpa darbam, sadarbībai un mācībām. Šajā koprades telpā tiek organizētas izglītojošas aktivitātes un nodrošināta iespēja attālinātām mācībām tiešsaistē. Šī izveidotā iniciatīva veicina koprades telpas atpazīstamību nacionālā un starptautiskā mērogā, kā arī uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību. Koprades telpā darbojas 12 dažādu jomu uzņēmēji- rezidenti, kuri pārstāv sabiedrības grupas ar dažādām interesēm: veselīgs dzīvesveids, joga, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana (aušana, gleznošana), amatniecība (šūšanas nodarbības, radošās darbnīcas bērniem). Telpas izmanto arī vietējās biedrības biedru sapulcēm un savu projektu aktivitāšu īstenošanai. Lielākā daļa koprades telpas rezidentu ir uzņēmēji, pašnodarbinātas persona, kuri izmanto koprades telpu gan darbam, gan, lai dalītos savās zināšanās ar citiem. Tikšanās laikā starp pieredzes apmaiņas dalībniekiem un koprades telpas pārstāvēm Ilutu un Kristu izvērtās diskusijas gan par esošo telpu noslodzi, nozīmīgumu, uzturēšanu, gan par esošo situāciju un nākotnes perspektīvām Gulbenes novadā. Kā norādīja pārstāves, izveidojot koprades telpu lauku reģionā, tā var nodrošināt vietu, kur uzņēmēji var saņemt profesionālu un morālu atbalstu, kas būtiski nepieciešams biznesa sākumā. Nodrošinot sadarbības tīkla veidošanu un organizējot uzņēmējdarbības apmācības, koprades telpa rada spēcīgu lauku teritorijas kopienu.

Pēc tam devāmies uz Lielvārdes novadā esošo uzņēmumu SIA „Lūšu drava”, kurā saimnieko trīs ģimenes divās paaudzēs. Šeit potenciālie projektu iesniedzēji varēja izzināt pieredzi, kā attīstīt uzņēmumu un darboties izglītojošajā tūrismā un viesu uzņemšanā, izglītojot apmeklētājus par bišu nozīmi, biškopību un tās produktiem. Saimniecības āra nojumē tiek organizētas radošās darbnīcas ar medus produkcijas degustāciju. Veselīga dzīvesveida veicināšanai saimnieki ir izveidojuši ne tikai turpat, pļavā, esošu pastaigu taku Latvijas kontūras formā ar dažādiem uzdevumiem, bet arī disku golfa taku. Jāatzīmē, ka saimnieki, sev būvējot māju, ir uzbūvējuši salmu māju, izvēlējušies šādu risinājumu, jo dabīgie materiāli – salmi, koks un māls, ļauj īstenot dabai saudzīgu būvniecību ar modernu būvniecības ātrumu un aprīkojumu, nezaudējot estētiskās un mikroklimata īpašības..

SIA „Jumpravas sidrs” īpašnieks Māris projekta ietvaros iegādājās iekārtas, lai ierīkotu sidra darītavu Jumpravas pagastā. Tirgū šī uzņēmuma produkcija ir atpazīstama kā „Mr.Plūme” – un tie ir ne tikai dažādu viedu sidri, bet arī augļu, ogu vīni, kā arī stiprie dzērieni. Daloties pieredzē, Māris uzsvēra, ka kvalitāte ir būtisks virziens, kurā arī viņš nepārtraukti darbojas, lai radītu izcilus dzērienus. Taču tam ir nepieciešami vislabākie augļi, kas tiek izaudzēti pašu stādītā augļu dārzā.

Savukārt, Turkalnes muiža ir vieta, kur satiekas vēstures stāsti ar mūsdienu tehnoloģijām. 2018.gadā tika atjaunota Turkalnes Muižas klēts, kurā šobrīd pašu rokām tiek darināts alus, sidrs un vīns. Dalībnieki uzklausīja saimnieka stāstu par to, kā atjaunotā senā ēkā šobrīd tiek piedāvāts iepazīties ar muižas vēsturi, nobaudīt alu, vīnu un uzkodas, kā arī izmantot Turkalnes muižas telpas svinīgai noskaņai un svētkiem.

Ģimenes uzņēmumā SIA „KateHaa” tiek radītas interaktīvas rotaļlietas, kas apvieno rotaļāšanos un mācīšanos modernā un mūsdienīgā izpildījumā. Kā uzņēmuma saimniece Anta pastāstīja, šīs rotaļlietas ir radītas, iedvesmojoties no bērniem, un katrs produkts ir radīts, lai uzlabotu bērnu spēju attīstīties. Ražošanas procesā tiek izmantoti augstākās kvalitātes koks un materiāli, kas nav toksiski un ir droši bērniem. Uzņēmuma īpašnieki ir atjaunojuši telpas produkcijas ražošanai vienā no ēkām, kas ietilpa kādreizējā fermu kompleksā, šobrīd nodarbinot astoņus darbiniekus. Produkcija lielākoties tiek eksportēta, veidojot sadarbību ar ārvalstu lielajām tirdzniecības platformām, piemēram, Amazon un citiem interneta veikaliem.

Pēdējais apmeklētais uzņēmums bija zemnieku saimniecība „Dobelnieki”, kurā tiek audzēti brieži. Kā pastāstīja saimniecības pārstāvis Ralfs, LEADER projekta ietvaros tika izveidots jauns saimnieciskās darbības veids – augstvērtīgas briežu gaļas produktu ražotne,  izmantojot saimniecībā izaudzēto briežu gaļu. Paralēli briežu gaļas produkcijai saimniecībā tiek attīstīts tūrisms, piedāvājot pastaigas pa briežu dārzu ar iespēju briežus paglaudīt un pabarot no rokas.

Pieredzes apmaiņas dalībnieki diskutēja par iespējām savstarpēji sadarboties vietējiem uzņēmējiem, amatniekiem, mājražotājiem un iedzīvotājiem. Pēc tikšanās ar Ogres novada LEADER uzņēmējdarbības projektu īstenotājiem, brauciena dalībnieki mājās atgriezās  jaunu ideju iedvesmoti un enerģijas piepildīti, ar apņēmību darboties, lai realizētu savas ieceres.

No dalībniekiem izskanēja pozitīvas atsauksmes un viedoklis, ka šāda veida pieredzes apmaiņas braucieni kopā ar citiem uzņēmējiem ļauj iepazīt arī sava novada uzņēmējus un veicina savstarpējo sadarbību.

Biedrība „SATEKA” saka paldies PPP biedrības „Zied Zeme” kolēģēm un teritorijas uzņēmējiem par viesmīlīgo uzņemšanu un pieredzes stāstiem.