Rotaļlaukums Lejasciema bērniem

Jau trešo gadu Lejasciema vidusskolas skolēniem ir iespēja izmantot rotaļlaukumu pie skolas aktīvai, kvalitatīvai atpūtai starpbrīžos, pēc mācību stundām, brīvdienās. Savu prieku tajā atrod arī pirmskolas vecuma bērni, apmeklējot aktīvās atpūtas vietu kopā ar vecākiem. Šo iespēju izmanto arī tie, kas ciemojas Lejasciemā pie saviem radiem un paziņām vai piestāj, caurbraucot mūsu pagastam. Rotaļlaukums 2018.gada rudenī tika izveidots ar biedrības „Sateka” atbalstu, realizējot atbalstu guvušo Gulbenes novada domes un Lejasciema vidusskolas kopīgi izstrādāto projektu „Bērnu rotaļlaukuma un žoga būvniecība”, kas tika iesniegts atklātajā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku darbības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” BDR „SATEKA” rīcības 2.1. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem”. Rotaļlaukums tiek regulāri kopts un pārraudzīts, lai nodrošinātu visas drošības prasības tā lietošanai.
13.septembris 1. -3. klašu skolēniem iesākās kustīgi – ar sporta dienu. Lai visi varētu aktīvi iesaistīties, bērni tika sadalīti 6 komandās. Vienam otru atbalstot, tikai veikti 10 dažādi uzdevumi, kuros vairāk par fizisko spēku bija jāparāda komandas saliedētība, spēja sadarboties un atbalstīt vienam otru. Pēc iepriekšējā gada attālinātajām mācībām šīs prasmes ir ļoti svarīgas, atkal visiem tiekoties klātienē. Pasākumā valdīja draudzība un prieks.

Uzturēšanās svaigā gaisā, kustības un sakopta vide sekmē skolēnu sociāli emocionālās veselības stabilizēšanos, komunikācijas prasmes un labsajūtu.

Lejasciema vidusskolas direktore Ineta Maltavniece