Litenē pilnveido esošā pakalpojuma klāstu aktīvā tūrisma jomā

Anna Maļiņina, realizējot projektu Nr. 20-07-AL05-A019.2103-000015 “Aktīvā tūrisma uz ūdens pakalpojuma dažādošana Litenes pagastā”, ir pilnveidojusi esošo pakalpojumu klāstu aktīvā tūrisma jomā. Projekta īstenošanas laikā tika iegādāti pamatlīdzekļi: laivu piekabe, tandēma kajaki, SUP dēļi, kā arī hermētiski sauso mantu maisi, drošības vestes un airi, kas pilnveidos aktīvā tūrisma piedāvājumu Litenes pagastā.

Projekta mērķis ir paplašināt esošo ūdenstūrisma piedāvajumu Gulbenes novada Litenes pagasta teritorijā, sniedzot iespēju izvēlēties ne vien esošos populāros maršrutus Pededzē, bet arī izbaudīt ūdenstūrismu ārpus ierastā gadalaika un vietas, piemēram dodoties ekspedīcijās izpētīt mežonīgo Pededzes augšteci, vai vietu, kur upe satiekas ar Aivieksti. Iegādājoties laivošanas inventāru un SUP dēļus mērķi varēs sasniegt piedāvājot interesentiem dažādot savu pieredzējumu uz ūdens.

Projekta Nr. 20-07-AL05-A019.2103-000015 “Aktīvā tūrisma uz ūdens pakalpojuma dažādošana Litenes pagastā” kopējās izmaksas sastāda 12 812 EUR, kur projekta attiecināmās izmaksas ir 12 812 EUR, no kuriem 8968,40 EUR ir projekta plānotā publiskā finansējuma summa un 3843,60 EUR ir līdzfinansējuma daļa.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros.