Uzaicinājums līdz 8.aprīlim iesniegt cenu piedāvājumu

Precizēts  01.04.2022.
Aicinām iesniegt finanšu piedāvājumus norāžu Nr.706 un Nr.704 izgatavošanai un uzstādīšanai atbilstoši izstrādātajai tehniskajai specifikācijai.
 
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2022.gada 08.aprīļa plkst. 12.00 biedrības birojā- Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LqV-4401, iesniedzot personīgi, vai nosūtot uz elektronisko pastu daiga@sateka.lv (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un tas satur laika zīmogu).