11.KĀRTAS PROJEKTU IESNIEGŠANA IR NOSLĒGUSIES

17.maijā beidzās 11.kārtas projektu pieņemšana  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, rīcībā 1.1. “Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība”.
Kopā iesniegti 6 projekti.
Kopējais 11.kārtas ELFLA finansējums:
publiskais finansējums – 119 371,43 EUR;
pieprasītais finansējums – 113 317,36 EUR.
 
Iesniegtos projektus biedrības SATEKA vērtēšanas komisija mēneša laikā izvērtēs , pēc tam tie tiks nodoti vērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālajai pārvaldei.