Aktivitātes rotaļlaukumā Lejasciema bērniem

Lejasciema pamatskolas pagalmā ir labiekārtots bērnu rotaļlaukums, kur skolas bērni un citi apmeklētāji savā brīvajā laikā var saturīgi un interesanti atpūsties, izmantojot  šūpoles, slīdkalniņu, karuselīti, piramīdu un citas iekārtas. Rotaļlaukums 2018.gada rudenī tika izveidots ar biedrības „Sateka” atbalstu, realizējot atbalstu guvušo Gulbenes novada domes un Lejasciema vidusskolas kopīgi izstrādāto projektu „Bērnu rotaļlaukuma un žoga būvniecība”, kas tika iesniegts atklātajā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku darbības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” BDR „SATEKA” rīcības 2.1. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem”. Rotaļlaukums tiek regulāri kopts un pārraudzīts, lai nodrošinātu visas drošības prasības tā lietošanai.

Katru gadu rotaļlaukumā tiek rīkots kāds īpašs pasākums bērniem, piemēram sākumskolas skolēnu un bērnudārza audzēkņu kopīgas jautrās stafetes, skolēnu sporta sacensības. Šogad rotaļlaukumā 18.oktobrī viesojās mūsu skolas absolvente Liāna Turka, kas strādā valsts robežsardzē, jau sesto gadu trenē un apmāca suni Ronda, kas dzen pēdas likumpārkāpējiem. Tikšanās bija aizraujoša un emocionāla. Tā sniedza skolēniem ieskatu kinologa profesijā un parādīja, ko prot robežsardzes suns.

Uzturēšanās svaigā gaisā, kustības un sakopta vide sekmē skolēnu izpratni par veselīgu dzīves veidu un tā nozīmi cilvēka dzīvē un karjeras veidošanā.

Lejasciema pamatskolas direktore Ineta Maltavniece