Izveidots unikāls piedāvājums Lejasciemā – atpūta peldošā mājā Mustera ezerā

SIA Saimniecība Musters ir realizējis LEADER projektu “Peldošās mājas un atpūtas vietas izveide ezerā Musters” nr. 21-07-AL05-A019.2103-000004, kura rezultātā ir iegādāta autonoma (off grid) saules paneļu sistēma un konteinera tipa māja ar laivu piestātni.

Projekta mērķis ir:

-izveidot ilgtspējīgu un inovatīvu viesu izmitināšanas vietu- peldošo māju, kas piesaistītu ne tikai vietējos tūristus, bet arī ārzemniekus, kā arī veicinātu Gulbenes novada atpazīstamību,

-ieviest un popularizēt atjaunojamo elektroenerģijas izmantošanu vietās, kur netiek piegādāta elektrība no tīkla.

Pateicoties realizētajam projektam, uzņēmums SIA Saimniecība Musters var nodrošināt viesiem ērtu piekļūšanu pie laivas, ūdens inventārā glabāšanu, kā arī peldošajā mājā  patstāvīgu elektrību.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 33443.12 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums ir 23410.19 EUR un privātais finansējums 10032.93 EUR.

Projekts tika īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros saskaņā ar biedrības “SATEKA” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (2015.- 2020.) un pārejas perioda 2021.-2022. finansējuma ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Laura Aizkalniete, SIA Saimniecība Musters valdes locekle