SIA IGB oga attīsta augļu pārstrādi

SIA IGB oga ir īstenojusi LEADER projektu “Augļu pārstrādes attīstībai nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde SIA IGB oga” Nr. 22-07-AL05-A019.2103-000006, kura rezultātā ir iegādātas jaunas augļu pārstrādes iekārtas – dehidrators, šokolādes temperēšanas un glazēšana iekārtas.

Projekta mērķis ir palielināt SIA IGB oga konkurētspēju, nodrošinot nepieciešamo inventāru kvalitatīvai cidoniju augļu pārstrādei un ārpuspakalpojumu izmantošanas ietekmes mazināšanai.

SIA IGB oga nodarbojas ar cidoniju, upeņu audzēšanu un pārstrādi Gulbenes novada Lizuma pagastā. Piedāvāto produktu klāstā ir cidoniju, upeņu sīrupi, sulas, gāzētie dzērieni, cidoniju sukādes, cidoniju sukādes baltajā un piena šokolādē.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 17218,45 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums ir 12052,91 EUR un privātais finansējums 5165,54 EUR.

Projekts tika īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros saskaņā ar biedrības “SATEKA” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (2015.- 2020.) un pārejas perioda 2021.-2022. finansējuma ietvaros.

Informāciju sagatavoja : SIA “IGB Oga” valdes loceklis Ingars Bumburs