Projektu iesniegšana ir noslēgusies

10.decembrī beidzās 12.kārtas projektu pieņemšana  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, rīcībā 1.1. “Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība”.
Kopā iesniegti 4 projekti.
Kopējais 12.kārtas ELFLA finansējums:
publiskais finansējums – 43170,94 EUR;
pieprasītais finansējums – 34456,11 EUR.
 
Iesniegtos projektus biedrības SATEKA vērtēšanas komisija mēneša laikā izvērtēs, pēc tam tie tiks nodoti vērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālajai pārvaldei.